октомври 28, 2016

Свиване

Опасният референдум  

Политическите партии в България страдат от една обща болест – пълната липса на дългосрочна визия и далновидност. Понякога са толкова заровили главите си в пясъка, че няма да усетят и собственото си обезглавяване. Не е като да не им се е случвало и преди, и след девети, а уви, и преди и след десети.

Както и предположих в предишния си текст, очакванията на тези избори са за висока активност, която се проектира и към референдума.

Съмнения, че 20%-овата граница, която задължава Парламентът да се произнесе по въпросите, повдигнати на референдума, ще бъде премината няма. Това със сигурност, ще се случи. По-лошото е, че вероятността да се стигне до активност и резултат, който задължително да стане закон е съвсем реална. Ще каже някой, такава е волята на народа – и ще е прав, с едно дребно, но важно уточнение, а то е, че мнозинството не осъзнава рисковете. Волята му е (за пореден път) изградена върху емоции и внушения, които му звучат добре, но имат малко общо с истината. Живо доказателство е, че според горното изследване, от линка по-горе, 74% от хората смятат, че гласуването е право и не бива да бъде задължение, но въпреки това 52% смятат да гласуват ЗА задължително гласуване?!

Brexit също формално е воля на народа, ама… последствията тепърва ще излизат на повърхността. А провокаторите, първи изоставиха кораба…

Та, понеже политическият ни елит допусна грешката да се прави, че референдум няма, може скоро в учебниците да се изучава как не се прави така или как това е най-лесният начин да спечели дори най-наивната и популистка теза.

Защото нагласите в обществото (пак според горното проучване) при липсваща разяснителна кампания и сблъсъци на различни мнения са да подкрепят и трите глупави тези – мажоритарна система, задължително гласуване и орязване на субсидиите. В комплект! Това резюмирано в едно изречение е – ГЕРБ завинаги на власт. И минимален шанс да ги смени единствено някой голям като тях. А да виждате такъв на хоризонта?

И ако за ГЕРБ (и донякъде БСП и ДПС) е разбираемо да си натискат парцалите и да оставят Слави да наежва тълпите (уж, против статуквото), то не проумявам къде спят останалите?

Комбинацията от мажоритарна система, задължително гласуване и близки до никакви субсидии за партиите е убийствена за цялата политическа система на България и може би дори по-страшна от амбициите на болни егоцентрици като Ергодан или Путин за обширни президентски правомощия.

Ако не сте виждали тази карта, време е да го направите – такъв щеше да е Парламентът ни сега, ако на предходните избори системата беше мажоритарна. Видими резултати! Стабилност завинаги!

Какви са разумните според мен опции?

Както писах и преди два дни – едната възможност е да се гласува с тройно НЕ. Това ще намали теглото на гласуващите с ДА и при недостиг на гласове референдумът да стане закон, ще показва ясно процентът на хората, които са против, така че при дискусиите в Парламента да не може да се спекулира, че може да са гласували недостатъчен брой хора, но почти всички са ЗА (както се случи наскоро в Унгария с референдума на Виктор Орбан).

По-големият риск е, че такова гласуване вдига и активността, съответно работи за това да се достигнат нужните гласове (3,5 милиона) за валидност на допитването, а мнозинството е с нагласа да казва ДА.

Другата опция е да не се гласува в референдума (малко известен факт е, че то не е задължително). Това ще натежи в посоката да не се достигне нужната активност, съответно да не е валидно допитването, но пък ще редуцира гласовете ПРОТИВ, с което може да се злоупотребява, че на негласувалите им е безразлично, а не че са били против.

Въпреки това, струва ми се, втората опция е по-малкото зло и прочитайки проучването днес, реших че няма да участвам в референдума, за да не повишавам излишно активността.

Ще гласувам само за Президент.

Свиване

Григор Пърличев – Автобиография – 9  

Григор Пърличев от Охрид, Вардарска МакедТойия - "Автобиография", публикувана в "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина", книга XI, София, 1894 година
Обработил от PDF в текстов вариант с ABBYY FineReader и редактирал: Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: ПЪРВА, ВТОРА, ТРЕТА, ЧЕТВЪРТА, ПЕТА, ШЕСТА, СЕДМА, ОСМА.

Слушах тези известия тъй безчувствено, като човек, навикнал да слуша постоянно злощастия за себе си и за своите си, но знаете ли как достигах до вратата, за да ги слушам? Трябваше да премина разстояние от шест метра. Колената ми трепереха. Почти на всяка стъпка падах над затворниците, които лежаха (денем спяха). Сам не си вярвах, че тялото ми се е изнурило и че нозете ми не могат да ме крепят. После настана ропот против мене от страна на злодейците и бях принуден да ида при посетителите си на четири крака.

Помня едно събитие, което доказва, че тогава и умствените ми сили бяха отслабнали; не само мозъка ми беше поразила треската - всичкото ми тяло страдаше.

Между другите рамазански увеселения, една вечер, докато спях, един от злосторниците се беше облякъл в женски дрехи. Смеховете бяха общи, от тях се събудих и видях мнозина да докачат притворната жена. Тя уж подбягваше и се оплакваше от докачителите си. Като късоглед, не познах това лице и се захванах със силна проповед за чистотата на нравите, която - особено в Албания - се счита за първа Божия заповед. Циганинът, явно за смях, щипна силно преправената жена и тя извика уж от болка. Тогава се разви у мене донкихотовски дух: станах за защита на невинно угнетената слабост! Како безсилна котка, когато се бори със силен пес, прибягва до дърво или зид и се изправя на задните нозе, опирайки гърба о прибежището си, а предните държи вдигнати и готови в защита и се хвърля решително върху песа, за да наложи на главата му острите си нокти - такъв бях аз пред огромния циганин. Опрях гърба си о зида, вдигнах изсъхналите си ръце за бой и му извиках:

- Лене се дотврас, т.е. остави я, защото ще те убия.

Но само в гласа беше силата ми и като не можех да го нападна, той ме нападна. Спуснах се към него като бездушно тяло: ръцете ми паднаха на рамената му, главата ми - на гърдите му, а нозете ми останаха където си бяха. Мнозина затворници обиколиха чаушина и го молеха да покаже милост към нещастието. А той не само показа милост, но и прекрати играта.

Още няколко дена и аз бих свършил попрището си. На сутринта Наум Кумев ми каза:

- Радвай се, дойдоха от Охрид седем старейшини, от всека махала по един, и носят със себе достатъчно пари и всенародни умолителни прошения за освобождението ви. Ти би плакал, ако да чуеш колко са страдали те по пътя от снегове и виелици. На Антим подариха тридесет и девет лири и един скъпоценен кожух и му обещаха да го възвисят на светиклиментовия престол. Утре е Божик и Антим ще ви освободи: ако ние не уважаваме турските празници, турците уважават нашите... Знаеш ли? Якимовата невеста роди син.

- Слава Богу! Како го кръстиха?

- Григор.

- Да е жив, вековит! (Григор е сега ученик във втори клас).

Вечерта, преди Рождество Христово, чух гласа на Антим. Незабавно се отвори вратата и двама охридчани - Евтим Мушмов и Наум Кумев - дойдоха при мене, взеха ме за мишници и ме извлякоха навън. При излизането ми циганинът не забрави да вмъкне пръстите си, показалеца и средния, в джоба ми тъй изкусно, че едва го усетих. Нищо не му казах, а и в джоба ми нямаше нищо.

Целунах десницата на мнимия си освободител. Казвам го мним, защото той не ме избави заради невинността ми, а заради обещанията и подаръците, а особено защото в “Άρματωλός“ бях похвалил албанците. Както и да е, той ни избави и не е мое право да изследвам приятел ли ни беше той, или враг. Той ме настани в една чистичка стая на митрополията си (която после турците направиха на прах и пепел цялата). Внукът ми отиде на хан. Боже! - си мислех аз, - защо внук ми не е приет тук?... Не може ли Антим с едно кафе да ме отрови?

Там пиех вода, каквато, уверявам ви, няма по целия свят - вода, която аз предпочитах пред баснословния нектар; вода, която нашите химици са длъжни да изпитат; вода, която прави всичките дебряни философи (в Дебър няма идиоти).

Антим не ме лиши никога от собствената си трапеза. Сам наливаше дебърско вино, несравнено по-добро от охридското (Дебър е вулканично място). Аз предпочитах митрополийската вода. Сутрин и вечер заедно с Антим четяхме съответното последование и след завършването му правех три поклони и му целувах десницата.

- Достопохвално е - казваше той - вашето четене и пеене.

- Бог ме порази - му казвах аз. - Έν τω θλίβεσθαί με έκέκραξά σοι Κύριε = когато ми е тежко, извиках към тебе, Господи.

И той се смееше нестихващ смях, уморителен. Той не можеше помисли, че аз му говоря сериозно. Той ме прати на прочутите дебърски топли бани заедно с един от слугите си, който ме уми.

Не помня добре третия ли, или четвъртия ден след Рождество Христово беше, когато Антим направи великолепен пир на всичките влиятелни в Дебър личности. Струва ми се, че тоя пир замести парите, които Антим се обричаше да даде на всеки от тях за освобождението ми. След вечерята, или както Омир би казал, като се задоволиха всички от ядене и пиене, Антим взе да им разправя как съм написал едно добро стихотворение, как в него похвалил съм шкипитарите (соколите), как делото ми предизвикало шум в Гърция, как се венчало и т. н. Особено настояваше да им разясни стиха ινα γνωριση έκαστος ...

- Ей завалли (клетник – бел. П. Н.)! - казваха гостите.

После бях свободен да излизам и на разходка. В чаршията срещнах злодееца Даут, свободен. Вървежът му беше странен: когато трябваше да вдигне десния си крак, накланяше тялото си напред, а крака си движеше назад и го издигаше прекомерно, грозно. Притекох се да го поздравя със свободата. Тъй като бях познат като убиец на десет владици, той ми оказа честта да ме прегърне три пъти.

- Приятел да си ми, Даут, не дигай ногата толко високо.

- Не знаеш ли че петнадесет години съм носил пранги?

- Не можеш ли да го движиш как другия?

- Не мога.

- Кракът е твой, можеш да му наредиш.

- Не мога.

Чудех се - тъй порокът, веднъж вкоренен, вече не се изкоренява.

Един ден, заедно с Георги Манчев, като се връщахме от посещение на болните ми другари, които бяха пренесени у една гостилница, едно дебрянче взе да хвърля камъни по нас и удари даже Манчев по крака.

Като се пооправих малко, потърсих и получих позволение да посетя великолепната общежителна обител на свети Йоан Предтеча. Там ме възхити звучното славянско четене. Чудех се как то се е опазило в Дебър, Кърчово и Прилеп, а в Охрид е изчезнало.

На 15 януари 1869 ми предадоха книгите и ръкописите. Какво да видиш! В тях намерих и чужди книги, способни да компрометират и целия град пред правителството: българска и сръбска истории; разговор на петима офицери, които си разделят Турската империя, и военни упражнения (книга, която знаех, че принадлежи на охридския доктор Вилар, янинец).

На 16-ти същия месец тръгнахме от Дебър, всички заедно, със старците. На 18-ти същия месец, празника на св. Атанасий, домашния ни покровител, стигнахме в Охрид весели и здрави, освен брат ми и внук ми, които бяха болни.

- Виж, майко, св. Атанас и св. Климент ни доведоха живи...

Трапезата беше сложена, но преди да седнем, се прибрахме пред иконата, кланяхме се и плакахме, славещи Бога и светиите му св. Климент и св. Атанас, комуто и паметта почетохме. После седнахме и се веселихме, преди всека наздравица молещи св. Атанас да пази от зло всичките християни, а най-после и нас, да подари здраве на болните (внук ми, болен, не можа да ни дойде на гости).

Стига ли туй? Не. На 20-ти същия месец друга заповед от Дебър - да идем пак аз и внук ми под конвой. Внукът ми не дръзнаха да го вземат, че беше опасно болен и от насекоми изнурен. Вместо него се реши в охридския меджлис да иде майка му, дванадесет години по-възрастна от мене. Със себе тя взе и зълва си, като остави други жени да наглеждат сестриния ми син. Тази нагла обида ме порази повече от всичките мои злощастия, взети заедно. По пътя срещнахме г-н Х. Чудов, който, изнурен от тифа, отиваше в Охрид.

- Със здраве!

Той не отговори, но може би не чу. Исках да сляза от коня, да го прегърна, да го разпитам, но не ми позволиха.

Отведоха ме в казармата, а жените в митрополията: трябвало да платим още двадесет бели меджидии обещани, а неплатени. Платих ги и сестра ми си отиде в Охрид свободна. Мене ме отведоха пак в митрополията под предлог, че трябва да се допълнят разпитите. Разпит изобщо не се проведе, но останах в митрополията още три месеца. Защо ли? За нищо друго, освен за да не се извърши въвеждането на български език в Охрид.

Когато към средата на април се върнах в Охрид, майка не ме позна: бях станал много здрав и двойно по-пълен, отколкото бях преди. Изхвърлихме елинския език, който бяха пак възцарили по времето на мъките ни. Въведохме български. Появи се ново мнение, нов стремеж, нов живот. Антонаки умря от злоба. Изгонихме Мелетий. Жънехме онова, което беше отдавна сеяно. За кратко време от гонителите ни ни един не остана жив: всичките погинаха почти едновременно, както кандидатите за ръката на Пенелопа, на които орисницата обрекла да загинат всичките в един ден. Правдата възтържествува, победата беше съвършена. След победата незабавно се приготвихме на сватба. Поправихме дядовата си къща. Макар да не съм никак подготвен за обществен живот, макар и да знаех, че Исус Христос, и изрично, и със собствения си пример, препоръчва безбрачието, макар и да знаех, че свети апостол Павел казва: “Добро нещо е бракът, но по-добро е безбрачието“, макар и да знаех, че който иска да се посвети на отечеството, трябва да е безбрачен, като напук обаче на мъчителите си, се ожених.

На всеки българин желая да има домакиня како моята, но вярно е, че бих бил по-полезен на отечеството, ако бях останал свободен.

На сватбата, почти за първи път, вкусихме вино, без което после не можехме, нито можем. Моля юношите да помислят колко е опасен навикът.

Понеже в Охрид никоя къща не е без лозе, шест месеца след сватбата изкоренихме старото си лозе и насадихме ново. Според обичая поканихме на гости работниците, които работиха даром. Това е първият път, когато се изпя песента:

Хиляда и седем стотин шестдесет и второ лето

в Охрида от Цариграда дошъл Салаор.

Се представил пред Арсеня наша Патрика честнаго

и му рекъл слово горко, слово жалостно:

“Царска веля е да търгнеш денеска за в’ Цариграда,

на тебе от върли гърци голем поплак е.“

Събрал Патрик свое стадо в църква святий Климентова,

благослов му дал последен, ръце заплетил.

Дълго време хлицал стярец во мълчане всенародно

и по бела брада ронил сълзи горещи.

“Слушайте ме, мили чада, аз ке ида в’ Цариграда:

на мене от върли гърци голем поплак е.

Гръцкий Патрик ке ни строши славна Охридска столица

и мене до смърт ке държи в заточение.

Ке прати владици гърци - лицем светци, сърцем вълци,

ке ви давят, ке ви стрижат, ке мълзят до кръв.

Мегю народа ке сеят несъгласе и раздори,

да се мрази син со татка и со брата брат.

И ке викнете до Бога, и крило не ке найдете,

смирени ке наведете глава до земи.

Ке ми бъдете сираци; така било написано:

елате ми да ви гушна за последен път.“

Чърна тъга поразила старо, младо, мъжи, жени,

вси со ръце заплетени сълзи проливат.

Той ги гушка, тие тъжни му целуват десна ръка,

и от ръка как от извор сълзи се леят.

Вяхнал Патрик бърза коня и неволно упътил се.

Тога гръмккй плач народен небо процепил.

Умилил се честний Патрик, свалил шапка навезана,

погледнал на сино небо, люто прокълнал:

“Ох! послушай, милий Боже! Хаир никога да немат

Стамче бей и Буяр Лигдо, Нейко челеби.“

Милостивий Бог послушал патричка гореща клетва:

слава нихна, семе нихно погубил со шум

и сега во куки нихни ткае паяк паячина

и на пусти стрехи нихни хукат хутове.

Сълзи потекоха из очите на гостите, не толкова от стойността на стиховете, колкото от страстта, с която се изпяха. Тая песен ни помогна за изкореняването на гърцизма много повече от всичките ни предишни подвизи.

(Следва)

БЕЛЕЖКИ

1. 1. Оригиналния документ можете да видите ТУК.

2. Още обработени документи – в „Библиотека на Павел Николов“.

3. Още сканирани оригинални документи - Библиотека "Струмски".

4. ЗА АВТОРА: Роденият в Охрид Григор Ставрев Пърличев (1830-1893) е виден български възрожденец, писател и преводач.

октомври 27, 2016

Свиване

Проследяване на активните българи в чужбина  

Да се каже колко са българите в чужбина е пословично трудно. Реалистичните прогнози сочат за 0.9 до 1.2 милиона. Медиите често тиражират непроверени и невъзможни оценки. Дори в доклада за националната сигурност се прокрадна незнайно откъде числото 3.5 млн. Точна и пряка информация няма. Единствената възможност е да преценим на база косвени данни – деца родени зад граница, пътувания, местна статистика, брой извършени услуги в консулствата, активност на избори и прочие.

В последните три години събирах данни за още един такъв източник – заявленията за гласуване в чужбина. Докато броят им обикновено е малък – под 40 хиляди – те носят друга интересна информация. Тезата ми беше, че с публичната информация за заявленията може да се проследи пътя на отделни хора през годините – къде са живели и къде са се преместили. Това предположение, разбира се, има доста условности, които ще обсъдя по-долу. Не по-малко важен е и аспектът за сигурността на личните данни и какви са последствията от тази проследимост. Ще започна обаче от началото.

Събиране и анализ

В рамките на всяка кампания за отваряне на секции в чужбина, ЦИК публикува списък. Той съдържа три имена и място, където лицето иска да гласува. Преди дни писах за кампанията за тези избори и с какви проблеми се сблъскахме. Всяка година има различни правила за отваряне на секции, но списъкът е приблизително един и същ.

От парламентарните избори през 2013-та започнах да свалям този списък на всеки вот. Това е изцяло публична информация, която всеки може да намери. Някои от тези списъци дори все още са в мрежата. Събрах ги на едно място в един формат и започнах да ги сравнявам.

Първо махнах всички с Иван, Димитър, Николай и прочие често срещани някъде в трите си имена. Изключих и всички имена, които се срещат повече от веднъж в списъка на даден вот. Така получих изчистен списък от няколко хиляди души, които са подали заявление на поне два вота, не се повтарят и не съдържат често срещани частици.

Следващата стъпка е да изкарам промените в местата, където всеки от тези хора са подавали заявления в различните години. Секциите често сменят точните си коодинати, а и хората гласуват понякога в съседни места. През 2013-та, например, аз подадох заявление за Франкфурт, но в последните два вота подавам за Дармщадт. Двата града са на 20 км. един от друг. При такова малко разстояние не може да се направи предположение, че съм се преместил. Затова премахнах всички “пътища”, които са с места на по-малко от 50 км.

Накрая, за да е по-прегледна визуализацията, обединих места, които близо едно до друго. Това е нужно, защото в Лондон, например, има доста секции в кварталите. Недостатъкът е, че някои градове по границата на съседни държави също бяха обединени. Такива обаче бяха две или три.

Визуализация на данните

Резултатът от този алгоритъм е следната карта. Показва пътя на 1268 души през 269 града по света. Това са 3.6% от подалите заявления тази година. Всяка точка е място, където някой е живял или където се е преместил. Големината им показва броя хора минали от там.

Ако минете с мишката през местата, ще видите в зелено нанеслите се от други градове, а в червено – изнеслите се. Кликнете върху мястото, за да оставите фокуса на тези връзки. Така ще може да променяте увеличението на картата и да разгледате по-добре връзките на този град. Може да отворите картата на цял екран за по-добра прегледност.

Тази графика показва разбивка по държави. Повечето секции имат дял, който не отива никъде. Това са хората преместили се в рамките на същата държава. Минете с мишката над определена държава, за да видите само нейните връзки. Нарочно не съм показал точния брой преместили се, защото няма такова значение – данните не са представителни. По-голямото движение за Великобритания, например, се дължи на по-голямата извадка от там тъй като са сред най-активните в събирането на заявления. Това не означава, че там най-много се местят хора. Целта на тези графики е да получим обща представа.

Условности на анализа

От разяснението на алгоритъма веднага стават ясни няколко потенциални проблема. Въпреки изчистването на повтарящи се и често срещани имена, няма начин да знам дали подалите заявления в различни градове са един и същи човек само на база име. Публичните данни нямат друга лична информация, а и не трябва да имат. По мои наблюдения обаче, когато някой веднъж подаде заявление за гласуване, има тенденция да подава и на следващите вотове. Особено след въвеждането на електронния формуляр. Затова прецених, че вероятността един човек да подаде на едни избори на едно място, да не подава повече и друг човек със същото рядко име да подаде на други избори за друго място е достатъчно ниска. Все пак, такава вероятност съществува.

Липсата на друга идентифицираща информация прави невъзможно и засичането на промени в имената на даден човек. Това се отнася най-често за жените, които са се омъжили или развели. Това ще попречи да се намери връзка. Случва се също хората да си сменят името при взимане на чуждо гражданство. Тези случаи обаче са редки и промяната почти никога не отразява в България.

Друг проблем с анализа е, че презумпцията, че хората са подали заявления за места близо до местоживеенето им. Макар това да е най-честия случай, няма гаранция, че се отнася до всички. Малко известен факт е, че може да подадем заявление за която и да е секция в чужбина и да гласуваме в друга. Това може да се използва за подкрепа на далечни секции, когато близката до нас гарантирано ще бъде отворена. Доколкото съм видял обаче, такава подкрепа рядко се дава. Най-вече причината е, защото не е известно като възможност, но и защото винаги го има притеснението, че ЦИК ще промени нещо в правилата в последния момент.

Лични данни ли са това?

Технически не. Нито в графиките тук, нито където и да е другаде не съм публикувал имената на подалите заявления. Използвам само списъците от сайта на ЦИК. Те, както споменах вече, се публикуват изцяло в съответствия с Избирателния кодекс. Целта им предвидена от депутатите ни е всеки да може да провери дали заявлението му е било правилно обработено и прието.

Би могло да се поспори дали публичността на тези списъци в мрежата е проблем. Доста хора забравят, че списъците с разпределението по секции също се публикуват – както пред секциите, така и в интернет. Съдържат имената на почти всички пълнолетни българи и лесно се намират. Всъщност, именно с тях понякога проверявах местоживеенето на отделни изчезнали в Lipsva. Ако се свалят всички, сравнително лесно може да се направи същия анализ като този, но за цяла България.

izbiratelni-spisaci

Публичните списъци, за които говоря, трябва да се различат от теча на информация, който видяхме през 2011-та. Тогава Външно погрешка публикува адресите в България и в чужбина на над 36000 българи. Сега списъците със заявления се публикуват само от ЦИК през специален сайт, така че такъв теч надали е възможен.

Все пак, сами виждате, че проблем има. Всеки списък поотделно не ни дава много информация, но взети заедно, дори предвид всички условности, показват ясни връзки. Добавяйки други данни като активността в социалните мрежи донася още повече информация. Търсенето на редки имена във Facebook и Linkedin има доста добри резултати. Да не забравяме, че подаващите заявления са обикновено активните социално българи. Това повишава вероятността да ги намерим в местните общности или просто в Google.

Неприкосновеност в един свързан свят

Личното пространство е доста сложно понятие в наши дни. Оставяме куп информация в мрежата с дейността си. Често тази информация показва повече, отколкото ни се иска. Използвайки т.н. data mining всеки с повече знания може да събере парчетата. Част от тях сами се споделили – като местоживеене и роднински връзки във Facebook, коментар за даден квартал във форум и прочие. Други като изборните списъци се публикуват от администрацията.

Подавайки заявления за гласуване за избори в чужбина е само един пример. Понякога става дума за недоглеждане от страна на институция, като случая за пробива в сайта на Фонда за асистирана репродукция. При повечето обаче публичността е регламентирана от нормативен акт и за това има много добри причини. Може да се опитате да скриете тази информация, както изглежда се е опитал да направи един кандидат за президент. Реалността днес е такава, че ако нещо попадне в мрежата, то трудно би било да се премахне.

Докато някаква степен на публичност е нужна, определено има какво да се подобри в конкретния случай. Избирателните списъци окачени пред секциите са абсолютно ненужни. ГРАО има сайт и телефон за проверка. Достатъчно е да се сложи бележка с номера пред секцията. Публикуването в мрежата пък съвсем трябва да се спре. Ако някой може да отвори текстовия файл от сайта на общината си, определено може да отвори формуляра на ГРАО. За заявленията за гласуване в чужбина пък е достатъчно да се въведе формуляр с код. И сега на сайта на ЦИК се раздават пинове за всяка проверка. При попълване на заявлението може да се показва на екрана и праща по мейл код, с който да се прави проверката. Пак имаме нужда от списъка с места, където са подадени заявления заедно с общият им брой. Това е критично са процесът на организация на секции. Няма нужда обаче имената да са публични. Картата горе илюстрира защо.

Да не бързаме да прехвърляме вината

Осъзнавам, че описаното до тук би могло да откаже някои да подават заявления. На пръв поглед излиза, че ЦИК не пази данните ни. Това съвсем не е така. Подаването на заявления е изключително важно. Може да се подобри публичността на информацията, но всичко от това, което научих тук, можеше да го получа от други източници и то с доста по-голяма точност. Трябва да разберем, че истинският проблем е в това, което сами оставяме в мрежата. Регистрите са чисто чиновническо решение на всеки проблем и информацията в тях често е ненадеждна. Докато те може да се ограничат или оправят, с лекота предаваме лични снимки, постове, местоположение, предпочитания и прочие на социалните мрежи. Малко осъзнават, че тогава те стават тяхна собственост. Същото важи за информацията събирана от рекламите по сайтовете – какво търсите, какво посещавате и какво четете.

Определено има стъпки, които ЦИК може да вземе, за да подобри конкретния случай с регистъра на заявленията. Трябва законодателна инициатива, за да се промени ИК и да се премахнат избирателните списъци. Целта ми с този анализ е най-вече да покажа, че събирайки няколко безобидни източника на информация, може да научим притеснително много. Когато говорим за държавни институции, обществени средства и решения на официални лица, именно този ефект търсим с отворените данни. Когато обаче нещата опрат до личното пространство на отделни индивиди, трябва да сме по-внимателни.

Свиване

Икономическият патриотизъм ли е новият двигател на световната икономика?  


Икономическият национализъм, още наричан икономически патриотизъм или протекционизъм, е термин, който се използва да опише всички онези действия на правителството с цел предпазване на местната продукция, работна ръка и капитал от чуждестранни влияния. Този принцип е в разрез с принципа за свободна търговия, който бе налаган до този момент на световните пазари.

Последните 20 години глобалната икономика се разви с толкова бързи темпове, че не остави възможност на страните да отчетат нейните ефекти в дългосрочен план. Падането на границите между икономическите системи, даде съществено предимство на редица компании, които пораснаха до застрашително големи размери. Те се превърнаха в гръбнак на цели световни индустрии. Това обаче доведе и до увеличаване на рисковете за икономиките, в които те присъстват. Световната икономическа и финансова криза бе плод в голяма степен именно на тази глобална икономика. Свободата на световните пазари даде възможност на кризата започнала от зле управлявани финансови корпорации в САЩ и да се пренесе в редица страни. Последните 30 години толкова много обвързаха икономиките на страните, че се оказа невъзможно те да бъдат изолирани една от друга, за да се спре разпространението на заразата.

Именно тази световна криза даде силен тласък на промяна към увеличаване на икономическия патриотизъм. В Европейския съюз (ЕС) би трябвало всички страни да имат свободен достъп до пазари, стоки и хора, а икономическият патриотизъм да бъде на заден план. Това обаче не се получава точно така. Всяка страна договаря изгодни за нея условия в различни ключови сектори, което й дава съществено предимство пред останалите страни членки на ЕС. 

Например Гърция при своето присъединяване е договорила специални субсидии за своите фермери. Само по линия на директните плащания на площ в Гърция се получават над 30 евро за декар. Те обаче по никакъв начин не са съизмерими с тези, които получават българските. Според ограниченията наложени ни като страна члена в ЕС, България не може да дотира и субсидира производства в определени сектори без изрично това да й бъде разрешено. В същото време другите съседи на България – Турция, Македония и Сърбия нямат подобни ограничения и това води до наводняване всяка година на българския пазар с евтини вносни плодове и зеленчуци, което пък удря директно по българските производители. В съседна Турция субсидията за полско производство е между 180 и 300 евро на декар. Отделно обаче турските фермери получават подпомагане за покупка на горива, за поливна вода, както и за експорт на продукцията.

Това ощетява България по две направления. Първо ДДС се плаща върху нереално ниските цени на земеделската продукция и се ощетява хазната, и второ - страдат българските фермери, които не могат да се конкурират на пазара. 

Случващото се в България обаче не е изолиран случай, а само малък пример за това как на хартия свободния пазар, на практика се оказва изкривен и регулиран постоянно в полза на нечии интереси. Икономическият патриотизъм завладя Англия и тя роди Брекзит. Свободата до английския пазар на труда винаги е била ограничена за държави като България и Румъния. Достъпът на голям брой чужденци до социалната система на англичаните пък надигна вълна от недоволство срещу това техните данъци да отиват за обезщетения на чужденци.

Преди около десет години появата на слух, че американската компания Пепси Ко проявява желание да закупи френския производител Данон накара правителството да излезе с декларация за секторите на икономиката, в които не могат да се влагат чужди финансови капитали преди изричното държавно съгласие. Измежду тези са казината и оръжейната индустрия.

През последната година най-активна в протекциите към местния бизнес и икономика е Полша. Страната е може би най-големият отличник на ЕС. Докато другите страни стагнираха под ударите на световната криза, полската икономика уверено вървеше нагоре и бе давана за пример на останалите. Според класация на Bloomberg през 2014 г. Полша е най-добрата страна за правене на бизнес в Източна Европа и Централна Азия.

От края на миналата година Полша е поела твърд курс към увеличаване на ролята на местния капитал в икономиката. Финансовият сектор в страната е изцяло доминиран от чуждестранни банки. От там правителството реши да започне своята реформа като ги обложи с данък от 0.44% върху коригираните активи всяка година, което според Moody’s ще струва на сектора около 1 млрд. евро през 2016 г. Този един 1 млрд. евро обаче ще влезе в хазната и ще позволи реализирането на мащабна социална реформа, която цели правителството.

В средата на лятото полското правителство заяви, че обмисля възможността да отправи оферта чрез държавни компании за придобиване на контролен пакет във втората най-голяма банка в страната, която в момента е собственост на италианската група Unicredit. Тази инициатива е част от стратегията за повишаване на дела на местната собственост във финансовия сектор. 

Привилегиите за чуждестранните компании в страната също бяха премахнати. От 1 септември пък започна да действа нов прогресивен данък върху търговията на дребно, наречен "данък върху супермаркетите". Новият налог е 0,8 на сто върху оборота на обекти, чиито месечни приходи са под 170 милиона злоти (38,3 милиона евро). За отчитащите приходи над тази граница ставката на данъка ще бъде 1,4 на сто. А дружествата, чиито приходи са под 17 милиона злоти, ще бъдат освободени от новия налог. Според правителството на партията "Право и справедливост" данъкът "ще гарантира равенството на правата и шансовете за полските дребни търговци", изправени пред големите играчи в сектора, имайки предвид основно големите чуждестранни вериги, които имат силно присъствие в Полша. Очакваните приходи от тези данъци в хазната са 450 млн. евро.

И докато чуждестранните компании правещи бизнес в Полша са в шок от новите налози, коментарът на вицепремиера Ярослав Говин е прост: "Чуждите инвеститори ще бъдат посрещнати с отворени обятия, но те трябва да се подготвят, че вече няма да бъдат третирани по привилегирован начин, както беше досега, а ще се състезават с полските фирми при по-справедливи регулации".

Подобно мнение изрази на скоро и бившият вече полския финансов министър Павел Шаламаха. В интервю за BBC през месец септември, той коментира темата за нововъведените данъци като поясни, че те не са „изобретения на Полша” и функционират в други страни: „Може би с новата мярка ще плащат поне част от печалбите си, генерирани в страната. Те бележат много добър ръст, а не плащат почти никакви данъци на правителството на страната-домакин. Те имат възможност да правят бизнес. Имат достъп до пазара. Това е добре. Но поне малка част от данъчните приходи би следвало също да остават в Полша.

Ефектът от политиката на икономически патриотизъм, може да бъде както положителен така и негативен. Безспорно протекциите за местния бизнес му дават съществено предимство пред големите корпорации разполагащи с мощни ресурси, за да превземат определени сектори само за броени месеци и дори седмици. Тези протекции обаче може да доведат до влошена корпоративна дисциплина в някои фирми, които няма стимул да бъдат икономически ефективни, иновативни, да преобразуват разходи, когато евентуалните загуби могат винаги да бъдат покрити от сигурни приходи от продажби. Това все пак зависи от много условности и няма гаранции, че ще се прояви масово или по този начин. 

Основният плюс, който дава обаче политиката на икономически патриотизъм е, че позволява страните лесно да бъдат поставяни под карантина при появата на нови кризи, което ще предотврати тяхното разпространяване на глобално ниво. Именно в тази посока гледат политическите лидери. Натискът върху тях от страна на данъкоплатците през последните години е да им бъде дадена сигурност, че техните страни няма да пострадат от неблагоразумните финансови политики водени в други.
Свиване

Лекции по руска литература – брой 40  

АВТОР: ВЛАДИМИР НАБОКОВ

ПРЕВОД ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

Предишни части:

I. НИКОЛАЙ ГОГОЛ (1809–1852) - НЕГОВАТА СМЪРТ И НЕГОВАТА МЛАДОСТ - 1-2, 3, 4, 5. ДЪРЖАВНИЯТ ПРИЗРАК – 1, 2, 3, 4, 5, 6. НАШИЯТ ГОСПОДИН ЧИЧИКОВ – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9. УЧИТЕЛ И ВОДАЧ – 1, 2-3, 4-5-6, 7, 8. АПОТЕОЗ НА МАСКАТА – 1, 2-3, 4, 5-6.

II. ИВАН ТУРГЕНЕВ (1818–1883) - 1, 2.

"БАЩИ И ДЕЦА" (1862 г.) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

III. ФЬОДОР ДОСТОЕВСКИЙ (1821-1881)

Целият текст дотук в „Библиотека на Павел Николов – Лекции по руска литература“

Белинский в "Писма до Гогол" (1847 година): "...Вие не забелязвате, че Русия вижда своето спасение не в мистицизма, не в аскетизма, не в пиетизма, а в успехите на цивилизацията, на просвещението, на хуманността. На нея са ѝ нужни не проповеди (стига ги е слушала!), не молитви (стига ги е повтаряла!), а пробуждане в народа на чувството за човешко достойнство, толкова векове заровено сред кал и тор - права и закони, съобразени не с учението на църквата, а със здравия разум и със справедливостта, и строги по възможността им за изпълнение. А вместо това тя разкрива ужасното зрелище на страна, в която хората търгуват с хора, като нямат и онова оправдание, което използват лукаво американските плантатори, когато твърдят, че негърът не е човек; страна, в която хората не се наричат по име, а с прякори: Ванки, Васки, Стешки, Палашки; страна, където в края на краищата няма не само никакви гаранции за личността, честта и собствеността, но няма даже и полицейски ред, а има само огромни корпорации на най-различни служебни крадци и грабители! Най-живите съвременни национални въпроси на Русия сега са: да се унищожи крепостното право, да се отмени телесното наказание, да се въведе по възможност строго изпълнение поне на тези закони, които вече съществуват. Това усеща дори самото правителство (което много добре знае какво правят помешчиците със своите селяни и колко е броят на първите, ежегодно изклани от вторите) и доказателство за това са неговите плахи и безплодни полумерки в полза на белите негри..."

Моята позиция по отношение на Достоевский е любопитна и затруднителна. В моите лекции гледам обикновено на литературата под единствения интересуващ ме ъгъл - като явление в световното изкуство и като проява на индивидуалния талант. От тази гледна точка Достоевски не е велик писател, а доста посредствен, с изблици на превъзходен хумор, но - уви - с пущинаци от литературни баналности между тях. В "Престъпление и наказание" Расколников убива по една или друга причина една стара лихварка и нейната сестра. Правосъдието в образа на неумолим следовател се промъква бавно към него и в края на краищата го кара да си признае публично извършеното, след което любовта на една благородна проститутка го довежда до духовно възраждане, което през 1866 г., когато е написана книгата, не изглеждало толкова невероятно банално, колкото изглежда сега, когато опитният читател не би се оставил за бъде заблуден по въпроса за благородните проститутки. Но моето затруднение се състои в това, че не всички читатели, към които се обръщам, имат голям опит. Трябва да кажа, че една трета от тях не правят разлика между истинска литература и псевдолитература, и на тях Достоевский, разбира се, ще им се стори по-интересен и по-художествен от разните глупости като американските исторически романи или произведения, наречени "Оттук до вечността", и подобни на тях безсмислици.

Независимо от всичко, аз ще говоря дълго за редица наистина велики писатели, а именно на подобно високо равнище трябва да се критикува Достоевский. Аз не съм някакъв изтъкнат академичен професор, за да преподавам това, което не ми харесва. Много ми се иска да развенчая Достоевский. Но си давам сметка, че читателите, които не са чели достатъчно, ще бъдат озадачени от моите доводи.

(Следва)

октомври 26, 2016

Свиване

Спестяванията продължават да растат  

В края на септември 2016 г. депозитите на неправителствения сектор6 са 66.380 млрд. лв. (74.6% от БВП), като годишното им увеличение е 8.9% (9.6% годишно повишение през август 2016 година). Депозитите на Нефинансови предприятия са 18.586 млрд. лв. (20.9% от БВП) в края на септември 2016 година. В сравнение със същия месец на 2015 г. те се увеличават с 10.5% (12.8% годишно повишение през август 2016 година). Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 30.4% на годишна база през септември 2016 година (29.9% годишно повишение през август 2016 г.) и в края на месеца достигат 3.962 млрд. лв. (4.5% от БВП). Депозитите на Домакинства и НТООД са 43.833 млрд. лв. (49.3% от БВП) в края на септември 2016 година. Те се увеличават с 6.7% спрямо същия месец на 2015 г. (6.9% годишно нарастване през август 2016 година).
Нетните вътрешни активи са 47.011 млрд. лв. в края на септември 2016 година. Те се понижават с 2.7% спрямо същия месец на 2015 г. (2.5% годишно намаление през август 2016 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 48.744 млрд. лв. и се понижава спрямо септември 2015 г. с 3.4% (3% годишно намаление през август 2016 година). На годишна база вземанията от неправителствения сектор се понижават с 0.2%, достигайки 51.446 млрд. лв. (0.02% годишно намаление през август 2016 година). 

В края на септември 2016 г. кредитите за неправителствения сектор са 50.354 млрд. лв. (56.6% от БВП) при 50.225 млрд. лв. към август 2016 г. (56.5% от БВП). През септември 2016 г. те намаляват на годишна база с 0.1% (0.1% годишно повишение през август 2016 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 194.3 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 229.5 млн. лв. (в т. ч. 2.5 млн. лв. през септември 2016 година), а обратно изкупените кредити – 35.2 млн. лв. (в т. ч. 2 млн. лв. през септември 2016 година). 

Кредитите за Нефинансови предприятия се понижават с 1.4% на годишна база през септември 2016 г. (0.9% годишно намаление през август 2016 г.) и в края на месеца достигат 30.437 млрд. лв. (34.2% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 18.421 млрд. лв. (20.7% от БВП) в края на септември 2016 година. Спрямо същия месец на 2015 г. те се увеличават с 0.5% (0.1% годишно повишение през август 2016 година). В края на отчетния месец жилищните кредити са 8.762 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 0.9% (0.8% годишно увеличение през август 2016 година). Потребителските кредити възлизат на 7.323 млрд. лв. и се понижават с 0.6% спрямо септември 2015 г. (0.7% годишно намаление през август 2016 година). На годишна база другите кредити се увеличават с 18.1% (12% годишно повишение през август 2016 г.), като достигат 879.5 млн. лева. 

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 1.495 млрд. лв. (1.7% от БВП) в края на септември 2016 година. В сравнение със септември 2015 г. те се увеличават с 23.5% (24.7% годишно повишение през август 2016 година).

Нетните чуждестранни активи са 50.695 млрд. лв. в края на отчетния месец при 50.612 млрд. лв. в края на август 2016 година, като нарастват с 24% на годишна база (24% годишно повишение през август 2016 година). През септември 2016 г. чуждестранните активи се увеличават с 16.7% (17.3% годишен ръст през август 2016 г.), като достигат 59.239 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 8.544 млрд. лв. и на годишна база намаляват с 13.5% (10.5% годишно понижение през август 2016 година)

Свиване

Затишие пред буря  

Днес предпоследната страница на вестника, който чета, беше празна. Само най-долу в дъното имаше закачка – един прогрес-индикатор, който едва започва да се пълни с надпис „Зареждане на политическата обстановка…“

Шегата настрана. Общото усещане напоследък от твърде много неща е че… започваме отначало. Или се връщаме назад. Агенти на ДС изскачат отвсякъде, цели четирима са сред кандидатите в президентските избори, а други от същите дори си позволяват да заплашват с репресии (нищо, че черният им дроб няма да позволи да доживеят мечтите си)…

Личното ми мнение е, че незвисимо от мантрата за стабилност, която предъвкват управляващите и пригласящите им фъфляци от Реформаторски блок в същото управление, можем да си позволим доза нестабилност с цената на това нещата да се върнат в правилната посока. А тя е Европа, повече Европа и още Европа. Независимо от това, че ЕС не е в най-добрата си форма.

Струва ми се, че някак всички имаме нуждата да върнем силата и значението на думите в съзнанията си. Да върнем усещането за смисъла. Защото ако т.нар. хибридна война по света е нещо относително ново, то у нас, тя е ежедневие и действителност, в която сме принудени да живеем от промените насам. И това наистина е изтощителна война, защото буксуването убива – убива идеи, надежди, убива желанието за съпротива. А така убива и хора – невидимо, но съвсем реално.

И въпреки, че Реформаторски блок е вероятно най-голямото политическо недоразумение напоследък, то все пак успя да издигне кандидат за президент, различен от останалата сива маса. Разбира се, че това е единственият, за когото бих гласувал на предстоящите президентски избори. Дори не ми се иска да си представям, когото и да било от останалите като президент! Ще гласувам за Трайчо Трайков не защото е кандидат на Реформаторски блок, а въпреки това. Дано сме повече!

Признавам, че не подкрепих Росен Плевнелиев, защото не бях убеден, че е в състояние да се еманципира от ГЕРБ. Оказа се, че съм го подценил. Плевнелиев се оказа възможно най-подходящият президент за времето, което сполетя България през мандата му. Той беше истинско попадение. Единственият кандидат с подобен потенциал сега е Трайчо Трайков. Точка. Няма други.

И докато на президентските избори единствената загадка е дали ще надделее разума, един залязващ шоумен реши да помпа рейтинга си с референдум. В моята глава кънти, че това е злоупотреба с инструмент на демокрацията за лични цели. Искрено се надявам някой ден Трифонов и компания да си понесат негативите!

Въпреки това ще участвам в шоуто му, защото този път президентските избори са задължителни, а това вероятно ще повиши и участието в референдума. Малко над 700 хиляди души (20% от гласувалите на предишните парламентарни избори) ще могат да задължат Парламента да се произнесе по въпросите, а като си знаем Парламента – по-добре не, благодаря! Предпочитам да заявя лично, че съм против!

Против съм мажоритарна избирателна система!

Категорично против! Това е най-сигурният начин да бетонираме статуквото на големите партии и да затворим всички шансове на малките да пробият. Това, че ще гласуваме за личности, а не за партии при мажоритарна система е наивна илюзия. Моето убеждение е, че за България вероятно е най-справедлива смесена избирателна система, но не повече от 30-50% от депутатските места да се избират мажоритарно. Текущият вариант на пропорционална система с преференции, дори още по-засилени, са даже по-добрата опция.

Против съм гласуването да е задължително!

Винаги съм гласувал. Считам го едновременно за свой граждански дълг и право да влияя на управлението. Но… не приемам да е задължително. Това по замисъл е преди всичко право, което трябва да включва и възможността да не го упражня.

Против съм и държавната субсидия за партиите да бъде намалена до 1 лев за глас!

Защото това е чиста проба популизъм, изсмукан от пръстите. Откъде се взе точно този 1 лев? Иначе определено бих подкрепил държавната субсидия на партиите да бъде намалена, но не и до 1 лев. Партиите са представителството на гласоподавателите си и принципно е ОК да получат държавна субсидия на база броя гласували за тях, защото тези хора са ги припознали за представители, и същите тези хора са данъкоплатци. По-малкото зло е с тази субсидия партиите да са зависими от гласоподавателите си, отколкото да търсят странични начини на финансиране, които са далеч по-злокобни като последващи зависимости. Идеята на субсидията е да гарантира, че малка партия, която има достатъчна електорална подкрепа, че да е влязла в Парламента, ще има субсидия, достатъчна да ѝ осигури някакъв минимум за да съществува. Не знам колко точно трябва да е размерът, но е очевидно, че няма как да бъде 1 лев на спечелен глас.

Тройното ПРОТИВ от мен на Шоуто… (простете!) референдума на Слави е и форма на реакция към неговото преиграване с въпросния инструмент за допитване. И ме мотивира допълнително да съм още по-категоричен.

Свиване

Гаранционни срокове в строителството  

garancionni-srokove-v-stroitelstvoto

Купих си апартамент в нов жилищен комплекс и се нанесох да живея там. Готино място, поносими съседи – всичко беше наред, докато не се проявиха проблеми с вентилационната система на сградата. И така се стигна до въпроса как да процедирам, ако са налице дефекти по новопостроеното ми жилище? Законът урежда т.нар. гаранционни срокове за строителните […]
Свиване

Григор Пърличев – Автобиография – 8  

Григор Пърличев от Охрид, Вардарска МакедТойия - "Автобиография", публикувана в "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина", книга XI, София, 1894 година
Обработил от PDF в текстов вариант с ABBYY FineReader и редактирал: Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: ПЪРВА, ВТОРА, ТРЕТА, ЧЕТВЪРТА, ПЕТА, ШЕСТА, СЕДМА.

Между другото носът ми ужасно отече и болките бяха нетърпими. Стенанията ли мои дотегнаха на жандармите, или ги обзе страх от зараза (имаше в тъмниците заразна болест), както и да е, но те ме изведоха от килията и ме посадиха в тъмницата на катилите (злодейците), много по-лоша от охридската. Вонята беше непоносима, погледът на новите ми другари – зверски, грозен. Стаята беше доста тясна и - о проклета дивост! - с камъни постлана. Мангали с недогорели въглища съкращаваха дните на затворниците, които се надпреваряха кой от кого повече да се доближи до мангала.

- Боже мой! - прошепнах си. - Как ще живея тук! По-добре смърт!

Един циганин ме посрещна и каза:

- Аз съм тук чауш, аз определям всекиму мястото. Кажи ми защо си осъден.

- Убих десет владици.

- Оооух! Седни тук при мене - и ми подаде кафе.

Тутакси на кожуха ми падна нечисто насекомо.

- Виж - каза ми циганинът, - над нас живеят низами (войници), от нас много по-нечисти: оттам постоянно падат тези...

- Нищо, и ние ще им пращаме по някое.

И се разсмяха злодейците. Аз не се смеех: болките ми всека минута ставаха по-люти.

Като усетих, че въздухът ни е отровен, огледах се и видех, че само през една триъгълна дупка, отворена на тъмничната врата, получавахме въздух, светлина и храна. Хлябовете даже за да промъкнат през нея, трябваше да се пречупят: не толкова заради теснотата ѝ, колкото за да узнае стражата да не се крие нещо в тях. Страдалчески стенех от болки и скръб, дето ме разлъчиха от внучето ми, когато Г. Х. Топеничар ме посети и ми подари дълъг шал (зимата беше прелюта). Какво ми каза той, не разбрах - че засвири военната музика.

- Слава Богу - каза циганинът, - дойде време да се поразходим. Ти, Сефедин, ще изнесеш днес кюпа навън. (У един кът на тъмницата имаше кюп, в който затворниците със скотско журчене изпускаха тънката си вода).

Сефедин биде послушен. Горко на вироглавите, които биха дръзнали да не послушат циганина. Един непослушник той удари по глава със стомна и го уби на място.

Като престана музиката, отключиха ни тъмничната врата, за да се поразходим или по-точно - да удовлетворим неизбежните физиологически нужди, които биха накарали и най-горделивият човек да наведе чело и да се смири, ако има най-мъничка частица от разум.

След няколко минути ето Х. Чудо пред мене.

- Не бой се! - каза той.

- Тая твоя дума е балсам, който услади всичките ми болки и тъги.

- Боли ли те носът?

- Ужасно.

- Ако може, да го видя.

- Заповядай!

Той махна наложеното зърно и каза:

- Слава Богу, раната е узряла и ще те избавя от гнойта, която те мъчи - и едновременно с това ми стисна носа и материята протече изобилно.

- А бе, татко! Аз сега съм като повторно роден: лекували са ме двадесет и трима атински доктори, но имам повече вяра на твоето християнство, отколкото на тяхната наука.

- Утре ще бъде по-добре, вдругиден още по-добре.

- Амин.

- Има още.

- Благослови!

- С Бога и с приятели ще ви спася от тъмницата.

- Амин! - и му целунах десница.

- С Яким посетихме всичките аази: всичките са благосклонни към нас.

- Пречи ли Антим?

- Не бой се! Аз отговарям за него.

Тъй както си разговаряхме, внук ми пристъпи към нас със сложени ръце.

- Как си, вуйчо?

- Много по-добре. Ето вторият ни татко, който ден и нощ се труди за нас: целуни му десницата.

Момчето целуна десницата на г-н Чудо, после и моята.

- Ако те гледам така болен, аз ще умра от жал.

- Търпение, Георгий! Нека пострадаме малко. Сам Христос е страдал за народа.

- Няма да страдате много - каза Чудо, кълна се в св. Климент, ще се спасите.

- Да му имам милостта; и на сън ми се яви той.

- Няма да забрави той ни вас, ни враговете ви. Пари имам, и Емин ми донесе много, и народът ще придаде многократно. Какво искате да вечеряте? Имам да ви храня с баклави. Болен и пътник да не пости - казва законът.

Затвориха ни в тъмницата. Циганинът започна да брои пари.

- Отде толкова пари у циганина? - попитах някой си Трифон, който беше убил жена си, отчаяна курва.

- Не знаеш ли? Той ги граби в сред чаршията и после си ги дели с Адем ага.

- Как така?

- Той е толкова изкусен в занаята си, че не можеш да се усетиш когато те обира.

- Ще дойде ден и за него... но какво наказание по-тежко от нашето?

- Искаш ли да ти разкажа подробно делата на всеки затворник?

- Крайно ще ме зарадваш: тези пусти нощи, предълги, нескончаеми. Има време за сън, има и за разговор. Разговорът е утеха на нещастните. Отегчение е многото сън, а при това и не можем да спим.

Трифон започна да ми разказва ужасни истории, на които тука не им е мястото. Боже мой! Как спяха затворниците! Всеки от тях поставяше главата си на кълката на ближния си. Тридесет и двама затворници тъй пренощуваха, докато слушах интересните биографии на другарите си. Тъй се минаха шест дена. Храна ни носеше, кога сам Чудо, кога калфата му Анастас Димзович. Често идеше и Яким. Материята от раната ми течеше изобилно. После внук ми се разболя - от скръб ли, от заразата ли... Но причини бяха много.

Градяха се в казармата няколко стаи недоградени. Всичките затворници под конвой носеха отдалеч материал за тази цел. Аз, како болен, бях лишен от тази спасителна разходка, но след оправянето ми не ме оставиха да гния в тъмницата. Усетих животворното влияние на чистия въздух, но колкото аз печелех в здраве, толкова внук ми губеше. Късаше ми се сърцето, когато го изнасяха навън другарите му, държащи го за мишниците. Главата му висеше над рамото като чашка на увехнал цвят, но и така го ободрявах с енергични думи, произнесени с оня хроматичен тон, какъвто употребяваха Омировите герои, когато построяват на бой дружината си. Един вечер, когато А. Димзович ми беше донесъл ястие и си отиваше, видях през триъгълната дупка двама жандарми, недостойни за името (че бяха облечени в арнаутска форма), които взеха да го бият немилостиво и извиках:

- Не бу сизден, бе катиллееер катиллер? (Какво правите, бе убийци такива! – бел. П. Н.)

От вика се огласи казармата и жандармите уплашени изпуснаха мъченическото момче: те помислиха, може би, че някой чиновник им вика. 

Отчаяно беше положението ми, но то щеше да стане три пъти по-лошо. Чакаха ни тежки изпитания: затвориха Яким в една стая на казармата, където къс по къс преживяше и погълна няколко писма, които имаше със себе.

Стига ли туй? Не! Никак! На сутринта, по време на отпуската, видях и брата си Иван и си помислих: “Не казваше ли право Христо Танчев, че аз не мога да победя Мелетий? Че аз с главата си не мога да строша планина, планината ще ми строши главата? Ето че врагът иска да затрие цялото ни семейство!“ Страшно се отчаях, но на брата си показах съвършено спокойствие, даже и шарлатански го ободрих с енергични думи и жестове.

- Откога си тук?

- Един сувария (въоръжен конник – бел- П. Н.) ме доведе вчера пеш.

- Къде се намираш?

- В килията.

- Защо си в Дебър?

- Оплаках се на чорбаджиите ни, че те са виновници за твоето нещастие, а те ме изпратиха тук.

- Те са искали да докажат, че е истинско твоето обвинение срещу тях, но бъди уверен, брате, че Бог ще ги порази, а нас ще избави.

- Бог да те чуе. На ти една риза.

- Благодаря! Как е мама?

- Много по-добре.

- Жив е Господ, бе хей!!

(А Иван може би пестеливо ми говореше, както и за себе си). След мало ни заповядаха да идем всеки на мястото си.

- Наглеждай малко Георгий: болен е.

- Знам.

И се разделихме. Влязох в тъмницата и седнах: “Боже! Боже! Как ще бъде! Разделен от брат си, от внук си, от Яким... Всичките гинем! Да бяха поне при мене“...

Струваше ми се, че каменният под ме вдига нагоре като с лост, че стаята се върти около мене, че съм дошъл до изумление. От страх при тези симптоми сърцето ми буйно затупа, все едно щеше да изскочи из гърдите ми. Станах и пак седнах, колената не ме крепяха. Съблякох си дрехите и се облякох в праната риза, която като че светлина разливаше от белина. Злодейците се чудеха на плата и на блескавината му. Симптомите изчезнаха: стана ми по-добре. 

В такова положение бях, когато дойде Емин.

- Как си със здравето?

- Не много добре.

- Да ти доведа лекар?

- Не! Ти ще ми бъдеш лекар.

- Готов съм.

- От моя страна ще напишеш силен арзохал (молба – бел. П. Н.) на мютесарифа. Ще пишеш: коя е вината ни?

- Добре.

- Кой е обвинителят ни?

- Добре.

- Четирима мъже гинем в Дебър, затворени и несъдени.

- Предобре.

- Искаме да се изправим пред съда.

- Много добре.

- Ако загинем, пашата ще трябва да дава отговор пред хората и пред Бога.

- Това не е добре, такива думи не вървят, но нямай грижа: арзохалът ще стане силен, аз сам ще го поднеса.

- Да си ми жив!

Емин написа прошението и го поднесе. Около полунощ ме повикаха. Като престъпих прага на съдилището, заколебах се.

- Ха, кяфир (неверник – бел. П. Н.)! - каза кадията (съдията – бел. П. Н.). - Преструва се на болен.

- Много съм болен, а брат ми и внук ми може би и са умрели: има два дена, откакто не ги виждам. Но Боже мой! Какво е това зло, което ни намери! Кому кога прегрешихме ние!...

При тези думи ми закапаха сълзите. Поставиха ме на стола за разпит и започнаха ония нескончаеми писмени въпроси и отговори за име, презиме, звание, жителство, поданичество ... Че какво друго имаха да питат? Не знаеха ли те невинността ми?

Пашата изважда една ръкописна моя тетрадка и я подава на кадията, който като тоска знаеше гръцки. Кадията отвори тетрадката и взе да чете οίνον, χύνων πίνον, Σειρήνων, δελφίνων ....

- Какво е това? - ме попита.

Разправих му, че това е сборник с рими (още не знаех, че коранът проклина стихотворството, макар че самият той е стихотворен). Кадията се обърна към мютесарифа и каза:

- Шухара имиш, т. е. стихотворец бил.

Тъй се минаха още осем нощи, в които бях подложен на седем последователни разпита. В последните присъстваше и внук ми, чието здраве се беше поправило. Обвиняваха го за някаква си кореспонденция, която имал с брата си Коста в Румъния. Той отговори:

- Никога не съм му писал, нито той ми е писал.

При седмия разпит пашата се опита да ме заплаши: изважда едно мое слово, писано на задимена хартия и изречено по време на изпитания, и ми казва гръмогласно:

- Сега те държа, бе яланджи (лъжец – бел. П. Н.)!!

- Оооух! - отговорих и станах (Това оооух! звучеше често в тъмницата и го бях научил).

- Тъй ли се отговаря на пашата? - ми каза писарят.

- И на султана тъй бих отговорил, ако ме нарече яланджи. (Тук не ме излъга Омир, който казва: Θαρσαλέος γάρ άνήρ εν πασιν άμείνων, т. е. дръзновеният мъж е все по-добър).

- В това слово ти си казал, че народът не е длъжен да плаща на владиците.

- Това съм казал, това казвам и това ще казвам.

- И това е истината - каза Иляз ага, който днес е Иляз паша (Бог да го възвишава).

- И аз зная това - казва пашата, - но не е простено да се казват пред народа раздразнителни думи.

- Грешил е като човек - каза Иляз паша, - но против владиката, а не против Девлета (Държавата – бел. П. Н.).

Тогава аз казах на пашата:

- Четирима души гинем тук. Ако погинем аз и внук ми, да ти е пред Бога простено, но ако погинат брат ми и Сапунджиев, чедата им пред аллаха ще викат против вас. Ако сме виновати, погубете ни днес, ако ли не, осквернявате Рамазана.

Пашата побледня. Стоях му над главата не като осъждан, а като съдия. Мразех живота и да не помисли някой си, че само тогава, т. е. заради злощастията си, го замразих: ни в детството си, ни в юношеството си, ни в зрелостта си, ни в старостта си не съм оценявал живота. Ще повярват на туй поне злощастниците, ако не всички. Постоянно е звучало в ушите ми изречението: Ελεύθερος ο θανάτου καταφρονων (Само свободният презира смъртта – бел. П. Н.).

Юзбашията присъстваше на разпита и се чудеше: той мислеше, че ние сме за бесене, но пашата му заповяда да ме приеме в стаята си и той отговори: “Добре, ефендим“ с приличното към старшия благоговение, което характеризира османлиите, без което те щяха отдавна да загинат, и ме отведе в стая си и ми посочи добро място за седене и спане. Но там ме удари в носа воня, по-лоша от оная на злодейската тъмница. Стаята беше между двете най-смрадливи тъмници, в които бях поживял. За един миг се събраха там няколко жандарми. При огъня стоеше бляскаво медниче, пълно с кафе (арнаутинът пие двадесет кафета за двадесет и четири часа). По заповед на юзбашията се подаде кафе всички и на мене. Ако и да ми е забранено кафето, го приех (у османлиите е ужасно нещо да отхвърлиш какъвто и да е обичай или поднесено нещо). В разговора юзбашията, като мислеше, че не разбирам албански език, каза тези думи:

- Слушайте, бе синковци, турчинът нещо слаб ми се види; ишала (слава Богу – бел на П. Н.), Господ не дава слабост на турчина, но на мене така ми се струва.

От слабост често излизах навън. Като ме гледаха злодейците, казваха: “Ишала, пак ще се върнеш при нас“. Заповядано беше на някой си Оломан да ме съпровожда; затова двамата роптаеха, когато исках да изляза. Омръзна ми смрадната стая. Взаимната омраза се увеличи, когато на един албанец, който на пук ми каза: „На байрам, ишала, ще се отидем в Охрид и ще го пленим целия“, отговорих по арнаутски: „Мо м’чаа кокън, т. е. не ми цепи главата“.

Животът ми беше омръзнал. Кафето ме правеше раздразнителен. Страдах от нервите. Говорех открито и предизвикателно. Една заран излязох навън сам: Оломан не беше тук. Като се върнах в смрадната стая, не можах да не изкажа отвращението си с възклицание: “По-лошо от кенеф“. Юзбашията се събуди, повика един жандарм и му каза.

- Вземи онзи и го постави при катилите (убийците – бел. П. Н.) на място, където да няма въшки.

То значеше на най-лошо място. И той ме постави в най-отдалечения кът на злодейската стая, където преди два дена беше умрял един злосторник от тъмничен тифу. Смехове и радост у злодейците, че съм се върнал при тях, както ми предсказваха. На сутринта бях преместен в тъмницата на длъжниците, която по нищо не се различаваше от катилската, освен по това, че имаше един прозорец и не беше постлана с камъни. Там поне имахме утешението да си си разговаряме жарко със сестриния ми син и да се утешаваме един друг. Напразно предлагах на новите си другари да отварят понякога прозореца: те бяха почти всичките леко облечени и не разбираха какво е обновление на въздуха.

За зла чест там имаше един ефенди, който нощем по цели часове мърмореше безконечни молитви, като поставеше предварително пред себе една плоска дъсчица. Той беше омразен и презрян за всичките затворници.

Въобще животът тук ми беше по-сносен, но след два дена се разболях. Когато всички се тресяха от студ, тялото ми затля от огнена треска, която ме потопи в непрекъснат сън. Писано беше на внука ми да гледа страданията ми и над мене да кърши пръстите си. Неизвестно ми е колко дена тъй боледувах, но когато при едно отслабване на треската дойдох в съзнание, се намерих пак при катилите. Там ми известиха, че освободили брат ми не за друго, а защото беше опасно болен (зараза върлуваше), че Х. Чудо го приел у себе си, че братовата ми болест се лепнала веднага и на тоя евангелски мъж и на калфата му А. Димзович.

(Следва)

БЕЛЕЖКИ

1. 1. Оригиналния документ можете да видите ТУК.

2. Още обработени документи – в „Библиотека на Павел Николов“.

3. Още сканирани оригинални документи - Библиотека "Струмски".

4. ЗА АВТОРА: Роденият в Охрид Григор Ставрев Пърличев (1830-1893) е виден български възрожденец, писател и преводач.

октомври 25, 2016

Свиване

Избори 2016: какво научихме от заявленията от чужбина  

Независимо от това какви промени се правят в Изборния кодекс, една неизменна част от него е заявлението за гласуване в чужбина. В България нямаме концепцията за регистрация за изборите с цел включване на избирателния списък. Така целта на заявленията е единствено да се отворят секции там, където са нужни. Механизмът за това се променяше драстично през годините, както съм писал доста пъти до сега. Единствената друга полза от тези заявления преди време беше, че вече си вписан в списъка и минаваш приоритетно опашката. Това обаче отпадна в последно време покрай новите методологични изисквания на ЦИК.

Следейки процесът на събиране на заявленията ни дава обаче и друга интересна информация. На този вот, както и предишните изготвих карта в почти реално време на събраните до сега заявления. Целта ѝ беше да помогне на общностите в чужбина да се организират по-добре. Беше използвана доста често и в репортажи по медиите отразяващи изборите в чужбина.

gg9

От данните на тази карта направих и интерактивна карта, която показва на забързан кадър всички 31700 електронно подадени заявления с местата, където са подадени. Това е възможно, защото при свалянето на данните запазвах часа, в който всяко едно заявление е било подадено. Вижда се доста добре увеличената активност през октомври навсякъде, но особено в Турция.

Ще забележите, че всички справки започват от 16-ти септември. Заради грешка в скрипта ми затрих данните за часовете на около 600 заявления от преди това. Заедно с тези карти имаше и подробен списък със секциите с графики на активността и информация къде кога се отваря нещо. Архивирал съм списъка тук.

Първото нещо, което се забелязва дори сега, е припокриващите се места. Заради възможността всеки да въвежда какъвто си град иска, случваше се доста често хора да изписват едни и същи места по много различни начини. В такива случаи ги обединявах при мен относително лесно. На няколко пъти обаче ЦИК ги обедини в списъка си, което доведе до проблеми в зареждането на данните. Почти винаги обаче успявах да възстановя всичко и затова справката за почасовото подаване на заявления е на 99% точна.

Това разкрива принципният проблем с възможността да се въвеждат каквито и да е места. Вярно е, че обявяването на предварителен списък с градове няма да позволи отваряне на секции в квартали, например или в малки села. Липсата на валидация обаче води до изгубване на доста заявления и дори смешни ситуации. Всичко това, разбира се, зависи изцяло от конкретното състояние на ИК в дадените избори. Правилата се променят драстично според настроението на управляващите и никое техническо решение не може да компенсира.

На база коригираните данни изведох графиките за целия свят и отделно за трите държави с най-много заявления – Великобритания, Германия и Турция.
g1

g2

g3

Един интересен момент за Турция е, че заявленията за повечето места бяха въведени накуп в рамките на по няколко дни. Нямаме достъп до IP адресите на подалите, но се забелязваше въвеждане на заявления буквално по азбучен ред на имената с по 200-300 за кратко време. След това започваше на друго място. Това далеч не важи за всички заявления от Турция, разбира се, но покрива сериозна част от тях. Забелязах и че има някои дублиращи се имена между електронните заявления и писмените за едни и същи градове – най-вече Измир и Чорлу. Възможно е да има повече хора с еднакви имена, макар да не бяха често срещани. Дори без тях общата картина обаче не се променя значително.

gg4

Всички данни до тук покриват обаче само електронните заявления. Тези подадени с писмо в консулствата трябваше да се вписват веднага в регистъра на ЦИК. Това е важно заради прозрачността. Забавеното въвеждане обаче доведе до сериозно изкривяване на активността. Така заявленията се пръснаха още повече из близки градове и прави организацията на секции доста по-трудна. Както се вижда тук, поне половината от 4800-те писмени заявления бяха въведени след крайния срок за електронните заявления. Другата половина – в седмицата преди това.

gg5

Това, разбира се, най-вероятно се дължи на голямото количество работа и силно ограничения състав на консулствата, за който писах преди. Сочи обаче и към проблеми с процедурите и сроковете, които ЦИК определя. Това всъщност беше основният рефрен във всички етапи на всички избори до сега – изисквания се правят от хора, които нямат представа какво правят. Това се вижда най-ясно в чужбина, защото често на членовете на ЦИК не им пука и/или нямат идея какво се случва. Както каза един от тях в заседания “Е какво от това, ако тези хора не могат да гласуват”.

Това отношение се забелязва далеч не само при изборите в чужбина, но и във всеки аспект на изборния процес. Прозира ясно насоката в доста решения да ограничат кой или как трябва да гласува, вместо да се цели максимална представителност. Това е абсолютно разбираемо, тъй като ЦИК е политически орган и всеки негов член отговаря пред партийни (и други) интереси. Нито сме специални в България в това отношение, нито може да се маем на най-фрапантните решения сред развития свят. Това не означава, че не трябва да има реална прозрачност и отчетност.

Публикуването на решенията в интернет и излъчването на официалните заседния докара информираност, но не и прозрачност. Създаде един вид театър, какъвто виждаме и в заседанията на Министерски съвет – публично приемане на предварително спазарени решения. Отчетността и отговорността пък напълно липсва, както видяхме при редицата скандални решения. Голяма част от проблемите идват в некадърно написаните промени в ИК. Възможността на ЦИК да ги интерпретира както намери за добре обаче не трябва да се подценява. Именно там е голямата им власт и точно затова малко политици смеят да ги критикуват.

Свиване

Лекции по руска литература – брой 39  

АВТОР: ВЛАДИМИР НАБОКОВ

ПРЕВОД ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

Предишни части:

I. НИКОЛАЙ ГОГОЛ (1809–1852) - НЕГОВАТА СМЪРТ И НЕГОВАТА МЛАДОСТ - 1-2, 3, 4, 5. ДЪРЖАВНИЯТ ПРИЗРАК – 1, 2, 3, 4, 5, 6. НАШИЯТ ГОСПОДИН ЧИЧИКОВ – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9. УЧИТЕЛ И ВОДАЧ – 1, 2-3, 4-5-6, 7, 8. АПОТЕОЗ НА МАСКАТА – 1, 2-3, 4, 5-6.

II. ИВАН ТУРГЕНЕВ (1818–1883) - 1, 2.

"БАЩИ И ДЕЦА" (1862 г.) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Целият текст дотук в „Библиотека на Павел Николов – Лекции по руска литература“

9.

В епилога, в 29 глава, всички се женят по симетрична схема. Обърнете внимание на леко назидателния и хумористичен тон. Съдбата взема своите решения, но все пак под погледа на Тургенев.

"Ана Сергеевна неотдавна се омъжи, не по любов, но по убеждение, за един от бъдещите руски лидери, много умен човек, юрист, със здрав практическо чувство, твърда воля и забележително красноречие - още млад човек, добър и студен като лед <...> Кирсанови, баща и син, се заселиха в Марино. Нещата им започват да се оправят. Аркадий се превърна в ревностен стопанин и "фермата" вече носи доста добри доходи. Николай Петрович беше назначен за мирови посредник и сега работи с всички сили... <...>

В Дрезден на Брюлише терасе, между два и четири часа, в най-модното време за разходки, можете да срещнете човек на около петдесет години, вече съвсем побелял и като че ли страдащ от подагра, но още красив, изящно облечен и с този особен отпечатък, който човек получава само след дълъг престой във висшите кръгове на обществото. Това е Павел Петрович. Той замина от Москва за чужбина, за да поправи здравето си, и остана да живее в Дрезден, където общува главно с англичани и с пътуващи руснаци. <...>

И Кукшина се озова в чужбина. <...> С някакви си двама-трима химици, които не могат да различат кислород от азот, но са изпълнени с отрицание и самоуважение, и с великия Елисевич Ситников, който също се готви да стане велик, мотае се из Петербург и както сам казва, продължава "делото" на Базаров... <...>

Има едно малко селско гробище в едно от отдалечените кътчета на Русия. Като почти всички наши гробища, то е печално на вид... <...> Но между тях има един, до който човек не се докосва, който животните не тъпчат: само птици кацат по него и пеят на разсъмване. Заобикаля го желязна ограда; две млади елхички са посадени от двата му края: в този гроб е погребан Евгений Базаров. Там, от близкото селце, често идват двама вече грохнали старци - мъж и жена. Като се подкрепят взаимно, те вървят с натежала походка; приближават се до оградата, паадт на колене и дълго, и горчиво плачат, и гледат вторачено немия камък, под който лежи техният син; разменят си кратки думи, забърсват праха от камъка и поправят някое елхово клонче, и отново се молят, и не могат да оставят това място, откъдето като че ли са по-близо до сина си, до спомените за него..."

(Следва)

октомври 24, 2016

Свиване

Затъмнявaне стъкла на автомобил  

zatumnqvane-na-stukla-na-avtomobil

Като шофьор на МПС, активен участник в пътното движение, от мен се изисква освен да спазвам правилата за шофиране и да поддържам колата си в техническо състояние, което не “застрашава” мен и другите граждани на пътя. Искам обаче да затъмня стъклата на колата си. Има ли установени правила за това? Какви са изискванията към стъклата […]
Свиване

Как завърши спектакълът "Да разследваме Белене", сезон 2013  


"Мога да ви уверя, че този казус сме твърдо решени да го доведем докрай. По делото се работи изключително интензивно от цял екип следователи" - така през ноември 2013 г. зам.-главният прокурор Борислав Сарафов отговаря на журналистически въпрос какво се случва с разследването за АЕЦ "Белене" , което прокуратурата шумно обяви няколко месеца по-рано.

На 9 август 2013 г. Софийска градска прокуратура (СГП) образува досъдебно производство срещу неизвестен извършител, който присвоил 18...
Свиване

Лечителите от екрана – безполезни, незаконни и дори опасни  

Този материал e написан заедно с адв. Мария Шаркова – специалист по медицинско право с опит в сферата на управлението и функционирането на лечебни заведения, прилагане на здравното законодателство и защита правата на пациентите. Публикуван е първо в Капитал под заглавието “Помощ, лечители от телевизионния екран”

Събуждаш се сутринта. Студено е. Нещо май настинката те гони. То такова е сега времето – всички сякаш са болни.

Правиш си кафе и пускаш телевизора да ти прави компания. Със задоволство отбелязваш, че никой не се надвиква. Писнало ти е от политиканстване в сутрешните блокове. Тече лек и приятен разговор. Поканили са специалист да съветва как да се предпазим от зимните болести. Екстра! Нещо за витамини и детоксикация. Предишния път говориха за сокове и бръмбари. Сега обаче чуваш нещо интересно и си го отбелязваш на ум. Щом така съветват, няма да навреди да го пробваш, нали?

Може би, а може би – не. Опираме се на това, че го казва специалист. Събеседниците в студиото обаче често се представят за компетентни нутриционисти, природни лечители, холистици и какви ли още не. Повечето от нас, зрителите, няма как да разберем имат ли тези хора със “сложни професии” някаква квалификация и каква. Общото между тях е, че нямат право да дават здравни съвети и да извършват здравна дейност. Законът определя ясно това.

Според пар. 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване “здравна дейност” представлява “всяка дейност, насочена към опазване, поддържане и възстановяване на здравето”, а медицинската помощ пък се дефинира като “система от диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности, осигурявани от медицински специалисти”. Медицинските специалисти са лица, упражняващи медицинска професия и притежаващи дипломи по медицина, дентална медицина, фармация и здравни грижи, и само те могат да извършват посочените дейности. Както виждате, законодателят съзнателно е пропуснал да добави сертификати и дипломи по холистична нутриционистика, специалист по храненето и всякакви други екзотични специалности.

Възможно е великодушно да си помислите, че съветите и дейностите, които се рекламират от големия екран от тези усмихнати дами и господа, обясняващи как се лекуват “пропускливи черва”, са неконвенционални методи за въздействие върху здравето, защото се говори за диети и лечебен глад, за хомеопатия или нетрадиционни физикални методи. Така е, но и в този случай право да практикуват имат само лицата, дипломирали се по специалностите медицина, дентална медицина, фармация и здравни грижи.

Кой трябва да ни предпази от псевдолечителите

Даването на здравни съвети и съвети от областта на нековенционалната медицина чрез изяви по медиите или уебсайтове всъщност представлява нарушение на закона. За извършването на такава дейност се иска съответната квалификация и регистрация. Това е важно, тъй като така се гарантира, че лекуващият има поне адекватни знания и носи някаква отговорност за действията си. Не по-малко важни обаче са изискванията за самите процедури и обекти, в които се извършват съответните здравни грижи. Доказаното действие и/или безопасността им гарантират, че няма да бъдем измамени и няма да пострадаме, докато доверяваме здравето и понякога живота си в ръцете им. В тези случаи разчитаме на регионалните здравни инспекции (РЗИ), които трябва да проверяват дали някой не ни лекува, като ни оказва медицинска помощ, предлага ни съвети или алтернативни методи за лечение, без да се е регистрирал в РЗИ или без да притежава необходимата квалификация. Законът дори е предвидил възможност РЗИ да глобява псевдолечителите в този случай.

Всичко това може всъщност да не ви интересува. Навън е студено и просто искате да разкарате настинката. А и колежката в офиса каза, че е пробвала същата програма за детоксикация и я препоръчва на всички. И тя ли нарушава закона? Не. Ако препоръчваш на своя приятелка какво да яде, за да забременее по-лесно например, наистина даваш здравен съвет, но само на нея в приятелски разговор на кафе. Колегата няма да наруши закона и ако ви окаже спешна помощ, в случай че изгубите съзнание на пода на офиса, защото действа при крайна необходимост. Разликата между вашите колеги и дежурните гости в медиите е не само че вторите имат по-широка аудитория, но и че печелят доста пари от това. Консултациите за хранене и лечение струват стотици левове с доста съмнителни резултати.

Както вече споменахме, даването на съвети в сутрешните блокове подлежи на санкция. Според чл. 222 от Закона за здравето този, който оказва медицинска помощ или извършва здравна дейност, без да има необходимата професионална квалификация по медицинска професия, подлежи на глоба до 10 000 лв. при първо нарушение. Ако това наистина е така, все някой щеше да бъде наказан, нали? Оказва се обаче, че отговорната за това институция е на друго мнение.

Няма медицинска практика – няма контрол

След сигнал, подаден през септември т.г., Столичната регионална здравна инспекция прави проверка по подобен казус и не открива проблем. Става въпрос за нутриционистка, поканена в сутрешен блок на национална телевизия, която съветва как да се пазим и лекуваме от зарази. Проверката установява, че въпросната дама няма регистриран обект по Закона за здравето и Закона за лечебните заведения. Практиката ѝ всъщност съществува под формата на консултантска фирма. Като такава РЗИ – София, решава, че не подлежи на техен контрол и прехвърля отговорността на телевизията.

Според чл. 234а от Закона за здравето обаче тези нарушения се установяват именно от служители на регионалните здравни инспекции. В случая РЗИ – София, правилно е установила, че нутриционистката няма регистрирана практика под формата на лечебно заведение или място за практикуване на неконвенционална медицина. Няма и как да я регистрира, защото РЗИ изисква в тези случаи необходимите дипломи и членство в съсловна организация, каквито тя няма.

srzi_reshenie11

РЗИ обаче са пропуснали изобщо да разсъждават по въпроса дали нутриционистката извършва здравна дейност и то след като не отговаря на нито едно изискване. От думите им става ясно, че те контролират само законно регистрираните обекти. Така всеки би могъл да отвори консултантска фирма, да твърди, че лекува, да препоръчва срещу солидна сума “фертилни храни”, и Столичната РЗИ няма да сметне за нужно да приложи закона. Чудесно, няма практика – няма контрол. Че кой е луд да спазва закона?

Отново на теб всичко това може да ти се струва маловажно. Тече ти носът, а пък в крайна сметка всеки е свободен да си харчи парите където иска. Работата е там, че не само всеки може, а наистина всеки лепва каквато си иска табелка на вратата си и започва да лекува. Напоследък холистичните практики никнат като гъби и дейността им далеч не е безвредна. И докато разчитаме на контролните органи да проверяват извършващите здравна дейност и да отсяват шарлатаните, СРЗИ явно е на друго мнение. Независимо какво мислиш за т.нар. алтернативна медицина тази липса на контрол създава сериозен здравен риск за всички.

Затова утре сутринта пак ще са на екрана и ще те убеждават как трябва да хрупаш бръмбари и да си пиеш урината за здраве. Хиляди ще се вържат, защото нали са го чули от специалисти – те знаят какво говорят. Настинката ти най-вероятно също още ще я има въпреки сокчето от 30 лв. литъра, с което си сменил кафето.

Свиване

Най-безумните реклами по телевизията днес  


Спомняте ли си, как още преди половин година някъде Съветът за електронни медии (СЕМ) щеше да приеме закон, с който да се забрани на телевизиите да излъчват рекламните си блокове с увеличено ниво на звука? Така щеше да се сложи край на постоянното търсене на дистанционни, за да се намаля звукът на телевизора всеки път като започнат рекламните паузи и да се увеличава като проключат. Е, не знам какво се лучи с това, но резултат почти не забелязах. Тъй като не мога да се отърва от протяжните рекламни блокове и искам или не ми се налага да ги гледам, реших да си направя своя класация на най-големите безумия, на които съм се натъквал.

Президентските избори наближават и от всякъде започват да валят агитационни клипове, които да ни показват. колко достойни са кандидатите. Някои са толкова трагикомични, че няма как да не ги спомена в класацията си. Най-много се забавлявах с клипа на Татна Дончева. В него лирическият герой - кандидат президент, се изявява като лодкар, който превежда през реката вълк и агне. Въпреки че сме свикнали България да бъде представена със слънчеви поля и планини, тук авторите са решили да ни я покажат като едно много тъмно и мрачно място. Все едно сме попаднали във филм на ужасите. Единственият аналог на тази реклама, за който се сещам е рекламата на уиски Блекрам. Е, открийте сами 10-те разлики.

Ставайки въпрос за реклами, някак си не мога да подмина всичките техни разновидности, които ми предлагат перилни препарати. В личната ми класация този пазарен сегмент се оглавява от трите съседки от улица Хармония. Сюжетната линия винаги ни пренася в доста добре подреден тузарски квартал изпълнен с еднофамилни къщи. Иронията в цялата реклама е, че жените обитаващи подобен лъскав хабитат едва ли знаят дори как да пуснат пералната си машина, тъй като могат да си позволят домашна помощница за това. Но най-забавното в тези реклами винаги ми е било къде нашите героини крият праха за пране? Ето на тази реклама например, изведнъж двете съседки, които уж са нагости, изваждат из под полите си едната 3 килограмова опаковка прах за пране, а другата бутилка омекотител. Е, явно съвременните домакини не излизат без поне един перилен препарат в чантата си.Говорейки за рекламния гений бродещ по нашите ширини, може да споменем и рекламата на кренвирши Леки. Явно на мода това лято е ретрото и носталгията от по отминалото соц време, защото Леки не са първите, които се насочват към него. Бирения сектор цяло лято ни продаваше ретро бира. Да рекламираш кренвирши на плажа може да се е сторило на някой много добра идея, но реално при 30-35 градусова жега да държиш прилежно увити хранителни продукти, за които се препоръчват да бъдат съхранявани при ниски температури в хладилник, си е просто начин да покажеш, че не разбираш какво точно рекламираш. Дали ще са кренвирши, бира, кифлички или дъвки все тая. Важното е да се споменава името на марката, а съдържанието … то не ни трябва. Нищо, че именно от неправилното им съхранение, някой може да получи хранително натравяне. Разбира се, авторите може просто да са искали да изтъкнат основно ключово предимство на новите-стари кренвирши, че издържат, както на студ, така и на слънце, но се съмнявам.На челна позиция обаче е безспорно най-дразнещата и отвратителна реклама, която съм виждал. Това е на дезодоранта Олдспайс / Old Spice, който неутрализира потта за 48 часа. Явно някой голям рекламен гений без никакъв опит, но със солидно количество изчетени книги е стигнал до извода, че като се накараш на хората и те ще тръгнат като овце да ти купуват продукта. Е да, ама не. С този викащ разголен негър единственото, което постигат е да сложа голям Х на този продукт в моята кошница. Не стига това, ами и друг рекламен гений в България е решил, че трябва тази реклама да се излъчва нонстоп по телевизията и в интернет. Така погнусените потребители няма да могат да избягат от пищящия чобанин и ще почнат да си купуват дезодоранти само и само, за да се спре този тормоз над тях. Всъщност рекламата не е направена в България, а е просто преведена. Хубаво е все пак като искаш да печелиш пари от българските потребители, поне да вложиш някоя скромна сума, за да направиш една смислена реклама пригодена за конкретния пазар.Свиване

Защо са им на жените деца?  

Автор: Тамрико Шоли

Превод от руски: Павел Николов

Жените не винаги раждат, защото наистина искат дете. Те често имат съвсем други причини. И аз често се сблъсквам с това.

Лера разбра, че е на тридесет и седем и няма накъде да отлага. Трябваше колкото се може по-бързо да роди дете. Намери си подходящ мъж и наистина роди. Момчето излезе чудесно, но срочно. И тъй като самата Лера не младееше, нейното момче трябваше да се справи с всичко за определено време, докато тя все още можеше да му помогне. От втората година графикът на малчугана беше разчетен за всяка една минута. Той трябва да постигне всичко в определени срокове.

А Кира искаше да спаси отношенията си с Влад. Те все не можеха да преминат на ново, по-дълбоко равнище. Тя разбираше, че губи Влад, трябваха им бързо нови усещания, за да си спомнят своето чувство. Дете. Кира реши, че едно дете ще ги спаси. Сега Наташка е вече на единадесет. И през целия си живот се занимава само с това да спасява отношенията на совите родители. „Иди и кажи на баща си за това. Той е виновен“, „Твоят баща не цени нищо. Да беше му го казала, може би тебе ще те послуша“. И Наташка говори. Говори безкрайно на своите родители, които отдавна вече са си чужди хора, това, което те сами не се решават да си кажат един на друг в очите. Тя усеща, че родителите ѝ са заедно само заради нея, но са нещастни. И се чувства виновна. Защото никак не може да спаси техните отношения.

Кристина нямаше такива проблеми. Детето ѝ трябваше за статус. Тя вече имаше всичко: отлична кариера, завиден мъж, жилище. Нямаше само дете. Такова умилително и красиво като кралските дечица. Отначало се роди Карина, а след това Марта. Момичетата знаят как да позират пред фотоапарата за красиви инстаграмови снимки, носят само маркови дрехи, получават в училище единствено „шесторки“ и рецитират дълги стихотворения пред гостите. Те не трябва да допускат грешки и да развалят семейната фотография: мама има статус. И децата трябва да са статусни. Полирани.

Яна раждаше, за да има на стари години някой, който да ѝ подаде чаша вода. За да е по-сигурна, роди пет деца. И петте започнаха да работят рано, още като ученици. При завършването на университета всеки от тях вече заемаше прилична длъжност в офис. Юношеството и младостта им премина незабелязано и с продължителността на един ден. Затова пък мама е спокойна: всичките ѝ деца са напълно осигурени и за старостта си може да не се вълнува…

На света живеят милиони хора, които са били родени, за да решат проблемите на чужд живот. Тези хора са сред нашите приятели, колеги, любими или самите ние сме такива. Такива хора от още майчината утроба нямат представа какво е да живееш свой собствен живот. И това е моята най-заветна мечта: искам да подаря на моите бъдещи деца техен собствен живот, изпълнен с техни собствени интереси и цели.

ЗА АВТОРА: Украинската журналистка и писателка Тамрико Шоли (истинска фамилия – Шошиашвили) е родена на 12 юли 1986 година в Луганск, баща ѝ е грузинец, а майка ѝ – украинка. Автор е на нашумелите книги „Мъжът отвътре“ („Внутри мужчины“) и „Жената отвътре“ („Внутри женщины“), които четящите на руски език могат да намерят в интернет. Интересни неща от Тамрико Шоли може да следите на нейния профил във Фейсбук - https://www.facebook.com/tamriko.sholi?fref=ts.

октомври 23, 2016

Свиване

Площадите на София  

Понякога в неделя обичам да се занимавам с безсмислени неща. И след като наскоро минах покрай площад Пиърс О’Махони, се замислих – колко площада има София? И на какво всъщност казваме площади.

Позволих си едно преувеличение:

…защото усещането ми е, че на София ѝ липсват площади. Реших да го проверя. От собствени знания успях да изкарам около 25 площада. BGMaps обаче има удобен autocomplete, да буква по буква, дописах и проверих всички останали – общо 52. Изключил съм някои площади в крайни квартали, като Горна Баня, Княжево, Бояна и т.н. – иначе казано, броил съм ги до Околовръстното.

Реших да ги класифицирам в няколко категории, като един площад може да има повече от една категория: кръстовище, паркинг, широк тротоар, градинка, обръщало на градския транспорт (като гореспоменатия Пиърс О’Махони). Кръстовищата могат да бъдат кръгови. Могат да имат паметник по средата (не съм отбелязвал паметниците на другите, напр. Гарибалди). Има и специфични категории, като „книжарница“ (пл. Славейков) или любимото ми „нищо“ (пл. Пирдоп). Пл. Позитано (ако е там, където го дава BGMaps) го броя и за паркинг – функционерите на БСП не обичат да оставят свободен тротоар там.

Орлов мост, Сточна гара, Лъвов мост са си просто големи кръстовища. Възраждане, Райко Даскалов (зад Славейков), Журналист са приятни градинки. Княз Александър I (Батенберг) и Народно събрание са за съжаление паркинги.

Св. Александър Невски има немалка част, която е паркинг, но има и доста голямо пространство, така че получава и категорията „площад“, заедно с още съвсем малко други – Света Неделя, Атанас Буров (пред президенството). С особено мнение съм за пл. Независимост, който в зависимост от това какъв ремонт тече е широк тротоар или площад. В момента май все пак може да мине за площад. Също и пл. България (пред НДК), който е същевременно и градинка. Дали класифицираш само някои площади като „площад“ може би е странно, признавам.


(пл. Света Неделя)

Пълната таблица можете да видите тук. Ето кратко обобщение (в скобите са кръговите кръстовища):

паркинги 11
кръстовища 14 (6)
градинки 14
широки тротоари 10
обръщала на градски транспорт 2

Човек може да научи интересни, макар и безполезни неща – например, че на „малките 5 кьошета“, онова разширение на тротоара, което в момента е „Слънце и Луна“, било пл. Юрий Буков – пианист. Или вижда интересни места, като пл. Знаме на мира (където всъщност дори съм ходил), което е кръгово с 8 изхода, и то с доста забавни имена (Пелистер, Деспот Слав, Ветрушка, Голям Братан).

Какво всъщност е „площад“ не е еднозначно – всяко по-широко място може да се нарече площад. Но в София ми липсват големите, централни площади – като Дам, Мариенплац, Трафалгар, Червения площад.


(Дам, Амстердам)

Големите площади са туристически места. Места, където може да има сцена за концерти или кино на открито. Но най-вече дават усещане за простор между сградите, от които са заобиколени.


(Мариенплац, Мюнхен)

Градинките и широките тротоари, които наричаме площади, са хубави. Но ми липсва едно централно, голямо, знаково място. Ако щете – място, на което да се събират десетки хиляди протестиращи, когато това се наложи, без половината да се сврени зад някой завой.

Случва се да казвам, че на София ѝ липсват голяма река и голям площад. Голяма река няма как да се появи в София, но за голям площад все още не е късно. Площад, който да не е паркинг, кръстовище или градинка. Но може това да е просто лично предпочитание, разбира се, и да нямаме нужда от нищо такова.

Материалът Площадите на София е публикуван за пръв път на БЛОГодаря.

Свиване

Григор Пърличев – Автобиография – 7  

Григор Пърличев от Охрид, Вардарска МакедТойия - "Автобиография", публикувана в "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина", книга XI, София, 1894 година
Обработил от PDF в текстов вариант с ABBYY FineReader и редактирал: Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: ПЪРВА, ВТОРА, ТРЕТА, ЧЕТВЪРТА, ПЕТА, ШЕСТА.

- Чуваш ли? - ми пошепна Емин.

- Чувам.

- Хич не бой се: с пари те подкова владиката и с пари ще се отървеш. Днес навсякъде и убийците с пари се отървават.

- Всичко разбрах, кажи ми нещо за владиката.

- Виждаш ли тоя кон?

- Виждам го.

- Той е натоварен със свите (сукна) и разни други дарове, пратени от владиката на мюте- сарифа. Оттук познавам, че ти си просто наклеветен и се радвам. Мютесарифът е умен и кротък човек, той ще лапне рушветите на владиката и пак ще те пусне.

- Амин.

- А оня кон, по-надясно, е товарен с твоите книги.

- Какво ще правят с тях?

- Ще ги прегледат.

- Нека! Но моля ти се да ми ги пазиш како окото си.

- Нямаш грижа.

- Беше ли у дома, когато ме задържаха?

- Не! Ние претърсихме неговата къща (и ми посочи внука ми).

- Какво е обвинението?

- Според донесението на владиката се надявахме да намерим у вас пушки, ножове и барут, а нищо не намерихме: не бойте се за книгите, и да се намери някоя лоша, то не е за зиян (щета).

- Няма ни една книга лоша от моите.

- Така да си ми жив. Срам е за царството да мъчи честните хора.

- Но защо толкова много жандарми, които аз не познавам.

- Повечето са от Дебър.

- Не стигаха ли охридските?

- Я помисли малко: вие в Дебър сте наклеветени като хасии (бунтовници).

Тръпки преминаха през тялото ми. Тежеше ми среброто. Същата вечер, по време на съня, можеше да ми го отнеме някой от многобройните жандарми, които ме заобикаляха. Реших се да го дам на Емин. Наистина, между всичките жандарми нямаше ни един да ме обича повече от Емин.

- Емин ефенди!

- Буюр (кажи – бел. П. Н.)!

- В Дебър ние ще бъдем по тъмно и ще имаме много нужди: моля те да ни наглеждаш понякога, да ни носиш хлебец, да казваш по някоя блага дума за нас.

- Това ще го направя, дори и да не ме молиш, само нямайте грижа.

- Не е ли по-добре, Емине, тези пари да стоят у тебе, отколкото у мене?

- Дай! Дай! На Емин ги даваш. Имаш ли шамлия (кърпа)?

- Много.

- Дай!

Дадох му една кърпа, той върза две на две успоредните ѝ краища. Бръкнах в джобовете си и сложих в кърпата няколко шепи сребро. После му дадох и лирите.

- Тези пари са вакъф параси.

- Давай и където трябва, Емине, но не вярвам да стигнат.

- Ще стигнат.

Боже мой! Колко люта беше зимата!

- Емине, вашият амир (началник – бел. П. Н.) жив ли иска да ме отведе в Дебър, или мъртъв?

- Стай фурула! (Пепел ти на езика! – бел. П. Н.) Какво говориш!

- Умрях от студ, виж краката ми.

- Оуу! - възкликна Емин, като пипна краката ми. - По-студени са от желязо: какво да правим?

- Да ми позволят да вървя пеш.

- Но прангите ще ти убиват.

- Нека, само да се стопля малко.

- Чакай да поискам изин (позволение) - каза той, изтича към бимбашията, разказа му каква е работата, получи позволение и се върна.

- Имаме изин - каза той.

Слязох от коня, също и внукът ми.

- Емин! - каза бимбашията. - Ако ти побягнат, вай халана (горко ти)!

- Ефендим! Аз с цената на живота си гарантирам за него.

- А за другия?

- Той ми е внук - казах на Емин.

- И за него - каза Емин.

- А какво има в кърпата?

- Пари.

- Много пари трябва да имат тези хасии.

- Ефендим! (Господарю! – бел. П. Н.) Те нито хасии са, нито пари имат. Народът насред чаршията им ги подари.

- От тези пари да не си взел някакво хисе (дял)?

- Стай фурула! При царския живот пари като милостиня не вземам, нито други позволявам.

- Аферим, бе Емин! Сени омбаши япаджаам.

- Ефендим! Ако имаше правда на света, аз бил бих юзбаши - рече и извади от дисагите ми няколко пещника и на мястото им тури кърпата.

- Няма ли да възседнеш коня ми, Емине!

- Не! Не съм уморен.

- Ако бяха всичките турци како тебе, цяла Европа би треперила от вас, както преди.

- Нашата книга казва, че хиляда и двеста турци, добри, честни и богобоязливи, могат победят най-силната войска.

Като прехвърлихме Дринския мост при село Дъбовяни:

- Стопли ли се малко? - попита Емин.

- Да!

- Сега възседнете конете си да не ви убиват прангите.

Възседнахме конете си. След няколко минути срещнахме пътници турци, яздещи великолепни коне.

- В Дебър почнахте ли рамазана?

- Да!

- Кога?

- Днес.

Юзбашията хвърли цигарата си и всичките жандарми последваха примера му. 

Стигнахме Мерсимбеговия хан. Беше мрак. Настанихме се в пространен зимник, а бимбашията с неколцина жандарми - на първия етаж, жандармите седнаха всеки на полагащото му се място. Мене и внука ми поставиха покрай огъня, може би за да ни пазят по-добре, но аз зная, че човеколюбието блестеше у много османлии, докато у много християни нямаше нито зърно милост. Започнаха ония разгорещени приказки, рамазанските приказки. Хляб имах много: извадих няколко пещника и раздадох на жандармите. Пречупиха ги, водните частици в тях бяха измръзнали и светеха: дълъг стана разговорът за зимата. Поставиха пещниците покрай огъня, за да се размразят, и ни дадоха по половин пещник на мене и на внука ми. Не вкусих и трошица. Влиянието на огъня ни склони към сън. От разговора чух само това: “Ако тези хора наистина са противници на държавата, няма да се спасят.“ После заспах.

В критичните дни на живота и когато хората са най-много развълнувани, им се присънват сънища, които ясно им предсказват, каква съдба ги очаква. Същото се случи и тази вечер. С телесните си очи не съм никога нищо видял толкова ясно, колкото онова, което видях тази вечер с душевните очи: яви ми се на сън един нисък човек, с пребяла риза, белобрад, гологлав, плешив. Гола сабя, светла като слънце, блестеше в десницата му; махна с нея и разсече главното звено на веригите ми. Веднага се събудих - от радости ли, или от живостта на съня. Събуждам внука си, никак не иска да стане.

- Стани, стани, Георгий, имам да ти казвам нещо радостно.

Стана. Тога се обърнах към празнуващите османлии:

- Слушайте, моля ви се.

Разговорът прекъсна. Всички се умълчаха.

Няма нито един народ по света да слуша като османлиите, с прилично благоговение, онова, което казва който и да е, даже и най-простия и най-презрения човек. Разказах им точно съня си. Мълчание дълбоко и дълго.

- Душа да нямам - се чу един глас, - ако не ти паднат прангите, и то скоро.

Това тълкуване беше утешително и затова ми се видя естествено, макар че се бях смял дотогава на всичките разказвачи и тълкуватели на сънища.

Сутринта - дълбока зора, готвим се за пътуване. Прангите ни звънят в ханския двор. Бимбашията слуша звъна и приказва на двама жандарми: да ни махнат прангите. Един от жандармите изрече една мръсна псувня и с нисък и роптателен глас каза по арнаутски: “На гяурина да му се яви светец и да му махне прангите! Аз не му ги махам“, и отговори на бимбашията:

- Тук няма гвоздей.

- Потърси в хана и ще намериш.

Арнаутинът походи из хана, като се преструваше, че уж търси гвоздей, и се върна.

- Ефендим, няма гвоздей.

- Ако тука няма, ще идеш в село и ще намериш.

- Аман, ефендим! Селото е много далеч!

- Пет часа, далеч ще идеш и ще намериш.

Гвоздеят беше в джеба на тоя жандарма. След няколко минути го извади и отключи прангите ни с ужасни роптания.

Тръгнахме по ония стръмни рътове, които се възвишават над Дрин. Човек се схваща, ако от тази висота метне поглед на сините Дрински струи. Пътят прилича на козарска пътека, щом го видиш, ще заключиш: “Тук живеят зверове.“

Да оставим впечатленията, които ми направи пътуването: дълго би било да се разкаже всичко подробно.

Когато приближихме до град Дебър, един звероподобен жандарм:

- Дай пари - ми каза, - или иначе ще подбудя всичките дебърски деца с камъни да ви замерят.

- Мълчи, бе муртат (вероотстъпник – бел. П. Н.)! - каза му Емин и той млъкна, и наведе главата си.

Влязохме в Дебър. Тоя град, със забогателите си от грабителство жители и охолния им живот прилича на оазис посред Сахарската пустиня. Този оазис е погълнал всичкия сок на околията. Там е натрупано всичкото богатство на християнските градове и села, близки и далечни. Там арнаутката лежи на пухено легло, обиколено отвред със златошити възглавници, когато честният славянин се лишава от насъщния хлебец, когото той с пот на лицето си произвежда за грабителя. Всякога похвални и славни са били османските дипломати, но защо ли те не поискаха ни веднъж да накажат злодейския град Дебър, от който султанското правителство не получило никога ни редовна войска, ни най-малкия данък и чиито башибозуци са опозорили държавата пред целия свят. (Че те отиват на бой, не за да се бият за вяра, а за да грабят стоката на мирните граждани) Защо министрите ни слушат ежедневно дебърските злодеяния и се преструват на глухи? Искат ли да вразумят град Дебър? С пет хиляди войници могат да направят това. Ще се лишат ли от пари? Но в Дебър ще намерят безчетни съкровища, които, по всеки закон, са държавни. Защо наказаха с оттегляне Кадри паша, най-способния си служител, който успя да улови всичките главатари на дебърските злодейски чети, прати ги под конвой в Битоля и накара така дебряните да живеят мирно и да строят обществени пътища като всички покорни поданици? Защо изпълниха буквално дебърската молба и не само Кадри паша наказаха с оттегляне, а и главатарите на дебърските разбойници освободиха и разрешиха строенето на пътища по цялата дебърска околия, на която жителите са вечни врагове на мира, на тишината и на правдата?

Но колкото и да желая отговор на тези въпроси, длъжен съм да не се отклонявам от предмета си и да кажа нещо за дебърската тъмница: като дотегнах досега на читателите си с излишна говорливост, длъжен съм да им разкажа накратко за последвалите ужасни събития, но колкото и да бъда кратък, трябва ми още доста мастило, защото и материята е изобилна.

Влязохме в къшлата (казармата). Най-напред ни поставиха в затворническа килия, тясна, дълга и доста тъмна стая, където живееха жандармите. Боже мой! Какво ще стане с мене? Предразположен към нервни болести, силно раздразнителен, неспособен на притворство и ласкателство, аз съм свикнал да говоря направо, рязко, неприветливо - как ще се сближавам с тези звероподобни същества?

Г-н Христо Чудо (добър му час!), охридски кожухар, който работеше в Дебър и беше наглеждал много затворници, ни посети и ни донесе хлебец и печено месо. Двамата се разплакахме - с тази разлика, че неговите сълзи течаха от жал, а моите от радост, че в Дебър намерих един благодушен съотечественик, втори баща, на когото можех да се осланям.

О великодушни християни, родени и сами да бъдете мъченици и с мъчениците да съпреживявате... Но нека да оставим поезията.

След две минути г-н Димитраки ефенди, аптекар на войската, дойде и ми донесе една кърпа, пълна с ябълки.

- Добре ли си със здравето?

- Носът ме боли.

- Да! Имате оток и това е от лютия студ...

След като си отидоха посетителите, жандармите ми отнеха един табакерата, други цигарлъка. Те биха отнели и дрехите ми, ако можеха да сторят това ненаказано. На сутринта ето ти моя неотлъчен във всичките подвизи приятел, г-н Яким Сапунджиев. В Атина, когато нито един от предишните приятели и съотечественици не искаше да ми каже “добро утро“, само Яким ми остана верен. Като се видяхме в Охрид, сговорихме се да заместим владиката и гръцкия език с български.

Яким ми каза на гръцки:

- Дойдох да те спася или да гина заедно с тебе.

- Недей, друже! Ти имаш семейство!

- Когато изрекох против гърцизма ядовитото слово и гъркоманите се готвеха да ме пратят вързан в Цариград, не беше ли ти, който ми каза: “Друже, не бой се!“ Не беше ли ти, който преписа цялото ми слово със своя ръка и ми връчи преписа, и ми каза: “Дето и да идеш, носи с тебе това писмо. Аз ще гина за тебе: ти - семеен, аз - свободен?“ Няма никога да забравя това.

- Но вместо един, ще гинем двама, а това не е разумно: остани поне ти да воюваш ...

- Всичко е решено! Казах на съпругата си: “Отивам на смърт и ако родиш мъжко - да го кръстиш Григор, защото, струва ми се, Григор Пърличев няма вече да го видим жив“.

- Аз не съм на твое мнение, несъмнено ще се спасим.

- Амин.

- Не се ли уповаваш на силните ни защитници, а особено на г-н Христо Паунчев?

- Бог да го порази! Именно тоя Х. Паунчев помолих умолително за кон и му казах: “Г-не! Пърличев гине! Дайте ми кон да ида в Дебър да сложа пръст на очите му“, а той ми отговори: “Страх ме е да не познаят в Дебър коня ми“. Ето ти нашите защитници!

- Но ако у охридските първенци човеколюбието е угаснало, то поне у народа го има и у тукашните велможи ще го намерим.

- Затова и донесох множество пъстърви, достойни да красят трапезата и на Крас. Но помни това, че ние, като сме попаднали в ръце на неприятелите си, не можем намери у тях ни четвърт част от милостта, която ние бихме показали към тях, ако те бяха попаднали в нашите ръце.

- В това съм уверен. Когато троянският шпионин Долон попаднал в ръце на Диомид и му се молел горещо да го пусне за скъпоценен откуп, Диомид, ако и да му обещал предварително, че няма да го убие, сурово му отговорил: “Ако те пусна сега, утре пак зло ще мислиш на гърците и ще им вредиш с шпионството си или с копието си.“ Християнският закон осъжда такива жестокости, но фанариотът, ако и да е образ Христов, предпочита, както и всякога е предпочел, елинския закон. Но дълги разговори не са ни необходими, иди, работи и не се излагай; а за мене ще се грижат и Бог, и светиите.

Яким ми стисна ръката:

- Сбогом.

След малко дойде Емин и ми каза:

- На ти парите непокътнати, но не е добре да ти държиш при себе. Кому да ги предам? Кой ти е верен тук?

- Ти и Господ, и Христо Чудо.

- Стига.

И Емин излезе с парите, народния дар, и след малко се върна.

- Предадох ги - каза - на Чудо. Той ми даде и тези зърна сухо грозде за лек.

И едновременно с това Емин отвори едно зърно, махна семките му и ми го наложи на носа.

По цели нощи (през рамазана турците нощем не спят) Сапунджиев и Чудо посещаваха безсънни по-знатните и влиятелни аази и бейове, да ги смекчават, кого с молби, кого със гъделичкащи обещания, всичките с пъстърви. На дебърския владика Антим обещаха митрата на св. Климент и подариха 30 лири и скъп кожух.

- Лирите не ги приемам - каза той, - освен за да ги подаря, където трябва, за спасение на славния охридски поет!

Забележете, първо, че Антим, като албанец, и докато беше в Охрид, много пъти показа към мене знаци на любов (искрена или притворна, Бог знае), защото в “Άρματωλός“ бях похвалил няколко албански добродетели, второ, че той горещо желаеше да стане охридски митрополит.

(Следва)

БЕЛЕЖКИ

1. 1. Оригиналния документ можете да видите ТУК.

2. Още обработени документи – в „Библиотека на Павел Николов“.

3. Още сканирани оригинални документи - Библиотека "Струмски".

4. ЗА АВТОРА: Роденият в Охрид Григор Ставрев Пърличев (1830-1893) е виден български възрожденец, писател и преводач.

октомври 22, 2016

Свиване

Нобелови лауреати – 1937 година  

Клинтън Джозеф Дейвисън (Clinton Joseph Davisson)

22 октомври 1881 г. – 1 февруари 1958 г.

Нобелова награда за физика, 1937 г. (заедно с Джордж Паджет Томсън)

(За експерименталното откриване на дифракцията на електроните в кристалите.)

Американският физик Клинтън Джозеф Дейвисън е роден в Блумингтън (щат Илинойс). Той е едно от двете деца и единствен син на бояджията Джозеф Дейвисън и учителката Мери (Калверт) Дейвисън. Завършва блумингтънското средно училище през 1902 г. По време на обучението си в Чикагския университет проявява толкова необикновени способности по физика, че в средата на 1903/04 учебна година един от неговите професори, Робърт А. Миликен, го препоръчал за мястото на починал преподавател по физика в университета "Пардю". През 1904 г. Дейвисън се връща в Чикаго и една година по-късно става преподавател в Принстънския университет. За четири летни сесии в Чикагския университет завършва през 1908 г. дисертацията си и получава степента бакалавър.

В Принстън Дейвисън работи като асистент на английския физик Оуен У. Ричардсън, който става ръководител на докторската му дисертация. През 1911 г. Дейвисън завършва докторската си дисертация по физика и магистърска по математика. Дисертацията му носи заглавието "За топлинните емисии на положителните йони от горещи тела" ("On the Thermal Emission of Positive Ions From Hot Bodies"). Терминът "топлинни емисии" е измислен от Ричардсън за означаване на кръг от явления, свързани с излъчването на електрически заредени частици от нагорещените тела.

Докато учи в колежа и в университета Дейвисън не ползва ничия материална подкрепа. През август 1911 г. се жени за Шарлот Сара Ричърдсън, сестра на Оуен Ричардсън. Семейството има четиир деца. Когато Дейвисън става асистент-професор в Технологичния институт "Карнеги", двойката се премества в Питсбърг. Преподавателската натовареност на Дейвисън е толкова голяма, че за шест години успява да реализира само един свой замисъл и да публикува получените резултати.

Когато Съединените щати влизат в Първата световна война (1917 г.), Дейвисън се записва доброволец в армията, но е отхвърлен от медицинската комисия. Той е с много крехко телосложение и макар че не се оплаква от здравето си, му се налага да пази силите си, чийто запас е явно ограничен.

Като си взема отпуск от Технологичния институт "Карнеги", Дейвисън отива да работи в инженерния департамент на фирмата "Уестърн електрик", където се занимава с разработването на електронни лампи за нуждите на армейските свързочни средства. Подобни лампи работят като електронни капани, позволявайки да се регулира потока електрони от нажежена жичка към положително заредена метална пластинка. Напрежението, подавано на метална мрежа, разположена между жичката и пластинката, позволява да се модулира електронни поток. Въпреки че изследванията, които се правят с военна цел, отнемат не малко сили и време, Дейвисън успява да работи и над проблемите на фундаменталната физика. Скоро той си спечелва репутацията на изобретателен и прецизен експериментатор, умеещ да преодолява всякакви трудности. След кроя на войната Дейвисън продължава да работи в инженерния департамент на "Уестърн електрик", който се превръща по-късно в "Бел телефон лабораториз".

В "Уестърн електрик" Дейвисън се занимава с изследвания на термойонните емисии и емисиите на електроните от метали при бомбардиране на повърхностите им с електрони. Той се опитва да изясни механизмите на електронните емисии от нажежените жички в електронните лампи. Ако нишката или нейното покритие от метални оксиди, което увеличава излъчващата способност, престават да функционират, електронната лампа става безполезна като прибор. Изследванията на Дейвисън помагат да се увеличи работния срок на електронните лампи.

В новите, по-сложни електронни лампи с междинна метална мрежа първичните електрони, движещи се от нишката към приемащата пластинка, имат прекалено висока енергия и като бомбардират мрежата, индуцират емисия от вторични електрони, което влошава работата на електронните устройства. През 1919 г. Дейвисън започва да изследва взаимодействието на електроните с металните повърхности. Той насочва към дадена повърхност сноп електрони и измерва скоростта, енергията и ъгъла на излитане на емитираните от нея вторични електрони. Заедно със своя сътрудник Ч. Х. Кунсман Дейвисън измерва разсейването на електрони от поликристалните метали (обикновеният търговски достъпен метал се състои от множество много дребни кристали), но не успява да обяви получените резултати.

През 1925 г. немският физик Валтер Елзасер изказва предположение, че картината на разсейване може да бъде обяснена с вълновата природа на електрона. Малко преди това френският физик Луи дьо Бройл е предложил хипотезата за вълновите свойства на електроните. Дължината на вълната на електрона според Бройл е обратно пропорционална на неговата скорост. Според Елзасер при напреженията, с които работи Дейвисън, дължината на вълната на електроните става сравнима с дължината на вълната на рентгеновото излъчване, което взаимодейства ефективно с атомната решетка на металните кристали. Но понеже Елзасер не успява да потвърди експериментално своята хипотеза, Дейвисън не я приема.

През 1925 г., по време на експеримент за разсейване на електрони, никеловата мишена, която Дейвисън и Лестър Х. Джермър използват, се окислява поради нарушение на вакуума. За да премахнат никеловия оксид, експериментаторите прогарят мишената отначало във водород, а след това във вакуум. Фокусирайки снопа електрони върху различни краища на кристалната никелова мишена, те измерват броя на електроните, отразявани под различни ъгли. Отначало електроните се отразяват еластично, както гумени топки отскачат при удар о твърда стена. Но след промените в структурата на кристалната мишена, предизвикани от температурната обработка, в разпределението на разсеяните електрони се забелязва силна зависимост от ориентацията на кристала. Като приписват променилото се ъглово разпределение на разсеяните електрони на дифракцията на електроните в мишената, която този път не е от множество малки, а от няколко едри никелови кристала, Дейвисън и Джермър се заемат да изследват разсейването на електроните при монокристални мишени.

На състоялото се през 1926 г. събрание на Британската асоциация за поощряване на науката Дейвисън обсъжда резултатите от своите експерименти с Макс Борн, Джеймс Франк и П. М. С. Блекет. Те го убеждават в правилността на обяснението, предложено от Елзасер, и в това, че наблюдаваната от него картина на разсейването на електроните се дължи на вълните на дьо Бройл. Като се връща в своята лаборатория, Дейвисън започва систематично търсене на явления, свързани с вълните на дьо Бройл. През януари 1927 г. той наблюдава снопчета електрони, появяващи се при дифракция на никеловия монокристал. Експерименталните резултати потвърждават напълно предвижданията на дьо Бройл за вълновия характер на веществото (в дадения случай - на електроните).

След получаването на Нобеловата награда Дейвисън започва изследвания в областта на електронната оптика, особено го интересуват нейните технически проблеми. Проведените от него изследвания за взаимодействието на електронните снопчета с електрическите и магнитните полета в пространството помагат на Ернст Руска да изобрети през 1939 г. електронния микроскоп.

По-късните изследвания на Дейвисън за използването на електронните снопчета във физиката на кристалите довеждат до създаването на средства за изследване на структурата на повърхностите и на редица химически прибори. Получените от Дейвисън резултати намират приложение при създаването на микровълновите източници, използвани в радарите, кварцовите генератори и в различни области на физиката.

Заедно с четирите си деца съпрузите Дейвисън обичат да прекарват лятото в дома си в Бруклин (щата мен), който Дейви, както приятелите наричат Дейвисън, е построил със собствените си ръце. Там той прави дълги разходки, чете, играе на тенис, ходи на театър и размишлява над проблемите на теоретичната физика. Дейвисън е от тези малцина физици, които имат опит с работата в промишлеността и които нямат никаква склонност към административна работа или лидерство. Негов вътрешен стимул е стремежът към пълно и точно опознаване на изследваното явление. През цялото време, докато работи в промишлеността, колегите му не един път идват при него, за да обсъдят проблеми, които искат бързо решение, и почти никога не си тръгват без идеи, които ги придвижват съществено по пътя за достигане на целта.

След като излиза в оставка от "Бел лабораториз" през 1946 г., Дейвисън става нещатен професор в университета на щат Вирджиния и остава на този пост до 1954 г. Умира в Шарлотесвил (щат Вирджиния).

Дейвисън е член на много научни дружества, на Националната академия на науките и на Националния съвет за научни изследвания (САЩ). Удостоен е с наградата Комсток на американската Национална академия на науките (1928 г.), на медала Елиът Кресон на Института "Франклин" (1931 г.), на медала Хюз на Лондонското кралско дружество (1935 г.), на медала на завършилите Чикагския университет (1941 г.) Той е почетен доктор на науките на университета "Пардю", на Принстънския университет, на университета "Лайонз" и на колежа "Колби".

Източник: http://n-t.ru/nl/fz/davisson.htm

Превод от руски: Павел Б. Николов


До тук в „Библиотека на Павел Николов – Нобелови награди“:

1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 191519161917191819191920
19211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937


Свиване

Подкрепяте ли повишаването на средните годишни температури?  

Държавата уж плати за кампании на всички в изборите, пък нещо не виждам някой да се е претрепал да популяризира референдума. Затова ще му ударим едно рамо ние, простите граждани.

Знам, че е грехота да се дразниш и гневиш, но популизмът ме вбесява. Явно обаче народът (избирателите=потребителите) си го иска, защото в средата на второто десетилетие от 21 век вече няма леви и десни политици, а само леви и десни популисти. Те не идват да възвестят истината, която масите не знаят, а истината, която масите искат да чуят. От това разглезеният избирател (потребител) става още по-разглезен и отхвърля като чуждо тяло всеки, който в предизборните си речи не успее да надмине собствените му фантазии, да го изненада, да му нарисува свят, по-охолен и чудесен, отколкото потребителят сам е способен да го мечтае. Популизмът е лъжа, която хората доброволно финансират със собствени средства, за да им я говори някой „лидер“ убедително и да им я чете изразително.

За да си популист трябва или да си тъп, или да си злонамерен лъжец. И в двата случая не бива да бъдеш допускан до участие във властта. Но на практика е обратното: във властта се допускат почти само популисти, които са или тъпи, или злонамерени, или най-добре и двете заедно.

Референдумът е сред любимите инструменти на популистите. Дори не самият референдум, а идеята за него, духът на референдума. Той е стимулатор за антисистемните инстинкти на масите. На въпроси в сферата на „Искате ли да им се стъжни животът на политиците?“ масите викат „Да-а-а-а-а!“, както биха викали „У-у-у-у-у-у!“. Тук, разбира се, говорим за популистките референдуми, а не за нормални допитвания от вида чешма ли искате на площада или шадраван. За съжаление, от много време референдумите, особено националните, са популистки.

Техният главен проблем е некоректното и манипулативно задаване на въпросите. Както за Белене:

- Искате ли България да има развита атомна енергетика?

- Да-а-а-а-а-а-а-а!

- Тогава ще построим Белене и ще се налапаме! Глас народен – глас Божи!

Въпросите в популистките референдуми са характерни с това, че подсказват някакъв приятен, приемлив, на пръв поглед изгоден и даже възвишен отговор. Хората го дават, вярвайки че упражняват нещо като гражданска власт, но не се замислят, че въпросът има и други отговори. Например така:

- Искате ли да се повишат средните годишни температури?

- Да-а-а-а-а-а-а!

Искаме, как да не искаме! Ще се намали цената на парното, ще спестим от вълнени чорапи! Ще берем реколти по цяла година! Ще живеем в леки и евтини постройки като птички Божи! Но няма ли тогава да се стопят ледените шапки на полюсите и Пазарджик да стане пристанищен град? Виж, за това не бяхме се замисляли…

Оттук произтича и една друга особеност на въпросите в референдумите. Те съдържат два вида отговори: видим и първосигнален отговор, който анкетираните дават, мислейки че действат в свой интерес, и по-трудно забележим, по-невидим отговор, в който се съдържа интересът на питащия. Като с Белене. Тези два вида отговори често са противоречащи си до антагонистичност. Как да преценим от тази гледна точка задаващия се на 8 ноември референдум? От него останаха три въпроса след справедливото отпадане на други три. Ето ги:

1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура? Преди да отговоря на този въпрос, аз бих си задал един друг: Какъв резултат би показала Цецка Цачева, ако не беше кандидатура на ГЕРБ, а примерно на „Движение българска пролет“? Дотук с мажоритарността. Пък и защо да се въвежда мажоритарност? Тя е исторически първата система и именно за да се изгладят нейните недостатъци в края на 19 и началото на 20 век (ако не се лъжа) се въвежда пропорционалната. Мотивите на феновете на мажоритарността в общи линии са два: по-достойни хора във властта и по-висок рейтинг на парламента като институция. Многократно е доказано, че въвеждането на мажоритарна система не постига нито едната, нито другата цел. Дали ще се появя някъде като водач на листа или като мажоритарен кандидат – няма никакво значение: ще водя една и съща кампания, ще говоря едни и същи глупости и ще се пазаря с едни и същи хора. За феновете на мажоритарността е много по-важно да променят начина на номиниране на кандидатите и достъпа им до медии. Но не го правят, защото не е лесно. Както някой беше писал, ако сега се въведе мажоритарна система, ще имаме вместо 32 (с чужбина) многомандатни района – 240 (колкото са депутатите) едномандатни, където кандидатите ще бъдат издигнати от същите партии по познатия начин. В парламента ще влязат по-малко партии, което си има както положителни, така и отрицателни страни, но хората ще бъдат все тези, които партиите са пожелали да бъдат. Очевидно е, че това няма да допринесе и за повишаването на доверието в институцията.

2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите? Ами то нали вече и бездруго е задължително! Защо този въпрос не отпадна като въпроса за електронното дистанционно гласуване? Но както и да е. Признавам, че винаги съм бил привърженик на идеята за задължително гласуване. Когато човек живее в общество, той трябва да участва в устройството му и да носи отговорност за участието си. Ако отговорността му към общността и собствената му съвест не са достатъчно силни да го накарат да бъде активен гражданин, да го накара законът. От техническа гледна точка, ако задължителното гласуване увеличи активността, това ще бъде удар по лъжата и измамите.

На практика обаче се оказа, че няма механизъм да осигуряване на тази задължителност. Ако някой пренебрегне новото си задължение, няма да му се случи нищо. А на наближаващите избори задължителността ще бъде допълнително компрометирана и от глупавото квадратче „не подкрепям никого“. Те и депутатите по силата на своята клетва са длъжни да поставят народните интереси преди партийните и личните, но какво от това…

3. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори? Този ми е любимият рефрен заедно с рефрена за намаляването на броя на депутатите. Да оставим настрана как точно, с помощта на какви специалисти се е стигнало до този лев на глас и да огледаме самата философия на въпроса. Нали фундаментална наша ценност е да сме демократи-плуралисти и да имаме многопартийна парламентарна система? Но за да я имаме, ние, простите граждани, трябва да си я платим. Защото ако я плати някой друг, ще си я има той. И сега партиите взимат пари от съмнителни субекти, но поне можеш да им направиш забележка. Ако ги оставиш без субсидия, ще трябва да им разрешиш стопанска дейност и тогава фирмите им няма да са обръчи, а техни собствени. Партии, оставени без пари на милостта на деребеи, олигарси и други спонсори с икономически апетити към държавата и обществените поръчки, плюс мажоритарност – Боже, опази!

Друга върховна глупост е идеята от отпадналия (слава Богу) въпрос за намаляване броя на депутатите. Логиката на питащия е следната: депутатите са маскари по дефиниция, те са зло. Следователно, колкото по-малко депутати, толкова по-малко зло. По същата логика, ако зъболекарите причиняват болка, то колкото по-малко зъболекари, толкова по-малко болка. Миналата седмица проф. Михаил Константинов в кръга на шегата попита кои са двата най-разпространени елемента във вселената – водородът и човешката глупост. Така е. И никой от възторжените борци против „гнилата система“ не се замисля, че посредством такива въпроси му се предлага да прави повече демокрация с по-малка представителност. Никой не си дава сметка, че колкото е по-малка представителността, толкова по-малка е и легитимността на властта. Изумително! Това е като 2+2, не иска по-голямо интелектуално усилие. То ако беше така, най-демократичен щеше да е хипотетичният парламент с един депутат – Бойко Борисов.


Има два подхода към задаващия се референдум: да се неглижира или да се участва в него. В първия случай той ще се провали поради липса на интерес. Ако обаче има изгледи достатъчно много хора да участват в него, то е добре всеки да отговори на въпросите, но първо да ги обмисли и да види какво ще произлезе от всяка предлагана промяна. Защото и промените като монетите си имат две страни, а по закона на Мърфи в крайна сметка ще надделее нежеланият резултат. Очевидно въпросите са формулирани така, че питащият да получи желаното от него „Да-а-а-а-а-а!“. Ако това е вярно и ако приемем, че неговият интерес е различен от нашия, то чисто технически правилният отговор би трябвало да бъде „не“, без дори да се замисляме. Обаче последното нещо, което бих препоръчал на някого, е да взима решения без да се замисля.

Ето, ударихме едно рамо на референдума ние, простите граждани. Освен това мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен.

октомври 21, 2016

Свиване

ПАРАДОКСЪТ БОРИСОВ  

Бойко Борисов е може би единственият политик, способен да защити две коренно противоположни тези в рамките на едно изказване. Първо се кълне, че бил демократ : „По-голям демократ от мене няма, това мога да го кажа и полагам огромни усилия да запазя целостта на България и спокойствието на хората“. След това ни умолява да вярваме сляпо на "службите" : „Нека се доверявяме на службите, има
Свиване

Европейска заповед за плащане – за какво ми служи?  

evropeiska zapoved za plashtane

Безспорно е, че мой длъжник има да ми връща пари, но живее в чужбина. Искам си парите обрано, но се отчайвам като си помисля за разноските, сложните процедури и дългото време за чакане. Мисията не е невъзможна, особено когато става дума за друга държава-членка на Европейския съюз, защото мога да използвам процедурата за издаване на […]
Свиване

Лекции по руска литература – брой 38  

АВТОР: ВЛАДИМИР НАБОКОВ

ПРЕВОД ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

Предишни части:

I. НИКОЛАЙ ГОГОЛ (1809–1852) - НЕГОВАТА СМЪРТ И НЕГОВАТА МЛАДОСТ - 1-2, 3, 4, 5. ДЪРЖАВНИЯТ ПРИЗРАК – 1, 2, 3, 4, 5, 6. НАШИЯТ ГОСПОДИН ЧИЧИКОВ – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9. УЧИТЕЛ И ВОДАЧ – 1, 2-3, 4-5-6, 7, 8. АПОТЕОЗ НА МАСКАТА – 1, 2-3, 4, 5-6.

II. ИВАН ТУРГЕНЕВ (1818–1883) - 1, 2.

"БАЩИ И ДЕЦА" (1862 г.) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Целият текст дотук в „Библиотека на Павел Николов – Лекции по руска литература“

8.

Преминаваме към най-добрата и последна, 27-ма глава, на романа. Базаров се връща в родния си дом и започва да се занимава с медицинска практика. Тургенев подготвя смъртта му. След това настъпва развръзката. Евгений пита баща си има ли адски камък.

"- Имам, за какво ти е?

- Трябва... да се прогори една раничка.

- Чия?

- Моя.

- Как твоя! Защо? Каква е тази раничка? Къде е?

- Ето тук, на пръста. Днес ходих в селото, знаеш, където докараха тифозния мужик. Неизвестно защо искаха да го отворят, а аз отдавна не съм правил това.

- И?

- И помолих уездния лекар; и се порязах.

Василий Иванович изведнъж побледня целият и без да каже нито дума, се спусна в кабинета си, откъдето се върна веднага с късче адски камък в ръката. Базаров поиска да го вземе и да си тръгне.

- За Бога - промълви Василий Иванович, - позволи ми да го направя аз.

Базаров се усмихна.

- Много ти се иска да практикуваш!

- Не се шегувай, моля те. Покажи си пръста. Раничката не е голяма. Не боли ли?

- Натискай силно, не се бой.

Василий Иванович се спря.

- Как мислиш, Евгений, не е ли по-добре да я прогорим с желязо?

- Това трябваше да се направи по-рано, а сега всъщност и адският камък не е нужен. Ако съм се заразил, вече е късно.

- Как... късно... - едва успя да произнесе Василий Иванович.

- Ами така! Оттогава минаха четири часа и нещо.

Василий Иванович прогори още малко раната.

- Уездният лекар нямаше ли адски камък?

- Нямаше.

- Как така, Боже мой! Лекар - и няма едно толкова необходимо нещо!

- Да беше му видял ланцетите - промълви Базаров и излезе навън".

Базаров се е заразил с тиф. Той се разболява, след това за малко му става по-добре, а после настъпва криза. Изпращат за Ана Сергеевна, тя идва с немски лекар, който казва, че няма никаква надежда за Базаров да оздравее, и тя отива при постелята на умиращия.

"- Е, благодаря - повтори Базаров. - Това е по царски. Казват, че царете също посещават умиращите.

- Евгений Василич, надявам се...

- Ех, Ана Сергеевна, да си говорим истината. С мене е свършено. Озовах под колелото. И излиза, че не е имало защо да се мисли за бъдещето. Старо нещо е смъртта, а за всеки е нова. Засега не се страхувам... а след това ще изпадна в безсъзнание и фют! (Той махна слабо с ръка) И какво да ви кажа... Че ви обичах? Това и преди нямаше никакъв смисъл, а сега още повече. Любовта е форма, а моята форма вече се разлага. По-добре е да кажа колко сте хубава! И ето че сега стоите, така красива...

Ана Сергеевна неволно потръпна.

- Нищо, не се тревожете... седнете там... Не се доближавайте до мене, защото болестта ми е заразна.

Ана Сергеевна премина бързо през стаята и седна на креслото до дивана, на който лежеше Базаров.

- Великодушна! - прошепна той. - Ох, колко близко, и колко млада, свежа, чиста!.. в тази отвратителна стая!.. Е, прощавайте! Живейте дълго, това е най-доброто от всичко, и извличайте полза, докато е време. Вижте какво безобразно зрелище: полусмачкан червей, а надига глава. И също си мислеше: много дела ще преодолея, няма да умра, къде ти, задача имам, нали съм гигант! А сега цялата задача на гиганта е да умре прилично, макар че никой не се интересува от това... Все едно: няма да размахвам опашка." <...>

Базаров сложи ръка на челото си. Ана Сергеевна се наклони към него.

- Евгений Василич, тук съм...

Той пое веднага ръката и се надигна.

- Прощавайте - проговори той с внезапна сила и очите му блеснаха с последен блясък. - Прощавайте...Чуйте... аз ви целунах тогава... Духнете умиращото кандило и нека то угасне...

Ана Сергеевна докосна с устни челото му.

- Това е! - промълви той и се отпусна на възглавницата. - Сега... е тъмно...

Ана Сергеевна излезе тихо.

- Какво? - попита шепнешком Василий Иванович.

- Заспа - отвърна тя едва чуто.

На Базаров вече не му беше съдено да се събуди. Вечерта той изгуби напълно съзнание. <...> Когато най-сетне изпусна последния си дъх и в къщата се надигна всеобщо стенание, Василий Иванович беше обзет от внезапно изстъпление. "Казвах аз, че ще възроптая - крещеше хрипливо той, с пламнало изкривено лице, като тресеше във въздуха юмрук, все едно заплашваше някого, - и ще възроптая, ще възроптая!" Но Арина Василевна, цялата в сълзи, увисна на шията му и двамата заедно паднаха на колене.

"Така - разказваше след това в слугинската стая Анфисушка - стояха един до друг с наведени глави, като овчици по обяд..."

Но обедният знай минава и настава вечер, и нощ, а с нея идва връщането в тихото убежище, където спят сладко измъчените и уморените..."

(Следва)

октомври 20, 2016

Свиване

Властта: симптоми и синдроми на далеч по-сериозно заболяване  

  Противопоставянето на националната сигурност и човешките права не е от днес, но тази сутрин, казано от точно тази персона, не е никак безобидно.
  Погрешността на тезата идва най-напред именно от противопоставянето като мислене или-или. Това е не толкова социално (по-простичко – социално), а биологическо (по-грубичко – животинско) мислене. Както Науката за сигурността (и не само тази наука) отдавна е показала и доказала, така и по-популярно това е обяснено в чудесната книга „Nonzero. The Logic of Human Destiny“ („Не-Нула. Логиката на човешката съдба“) на Robert Wright - човекът е първото живо същество, което е започнало да трансформира всичките си отношения или-или („конфликти с нулева сума“) в отношения и-и („конфликти с ненулева сума“). И това е една от причините, заради които именно човекът е станал Човек и цар на планетата, а другите животни са си останали животни и до ден днешен.

чети по-нататък

Свиване

Триптих след един, с извинение, дебат  

Ето мои мисли, и размисли през деня, започнал с това, което бе наречено дебат Цецка Ц. – Румен Р.
  1.
  Можем условно да кажем (по-мъдри хора са го правили по-аргументирано), че в обществено-политическото пространство има две тела - институционалното и личностно.
  Политиците постоянно се опитват да вместят своето личностно тяло в институционалното.
  Държавниците успяват да разширят, да развият личностното си тяло така, че да изпълнят максимално цялото институционално тяло.

чети по-нататък

Свиване

„Ако махнем Този, ще дойдат отново Ония…“  

  Пак същата дилема - ако махнем Този, ще дойдат отново Ония.
  И ако за втори път махнем Този, то както преди ще бъдем обвинени, че сме довели Ония.
  Така Този се крепи, само защото алтернативата Му са Ония.
  Ние, намаляващото малцинство в държавата Го махаме или искаме да Го махнем, защото изпитваме национален срам от Него, от езика Му, от хаоса от имитации и симулации на управление, от ниската култура и простащините, които ни заливат.

чети по-нататък

Свиване

Грозен цирей  

  За още един високопоставен българин написали, че бил имал вземане-даване с ДС. Но това не е новина, новина е ако не е имал.
  Аз сред приятелите си мога да посоча няколко, които, както се оказа, са били някак свързани с ДС и всички те, въпреки това са си останали свестни хора, чудесни личности и затова са ми и близки приятели.

чети по-нататък

Свиване

Не само говорим така, както живеем, но и живеем така, както говорим  

  Обикновеният човек може да псува, да говори цинизми, да употребява простотии, да прибягва до каруцарски език. Това опира до личната култура, възпитание, ценности, манталитет.
  Когато обаче политиците правят същото, те легитимират, превръщат в норма, правят допустим и придават естественост на този тип говорене.
  И вече обществото разбира, че това е нормално говорене, че така може, че няма нищо срамно и пошло, че това е начинът и средството да се обсъждат и да се мислят насъщните политически и човешки проблеми!
  Чалгата не е страшна, страшна е чалгизираната менталност.

чети по-нататък

Свиване

Кой ще ни пази от самите пазачи?  

  Всички са се взрели в президентските избори и ги мислят
  като поредни избори,
  като отделно взети избори,
  като избори сами за себе си,
  като избори като избори.
  И то в голяма степен вероятно е така.

чети по-нататък

Свиване

Истината - в очите!  

  1.
  Аз съм категорично против някой да бъде нападан и осмиван за това, че има някакъв дефицит, който не зависи от него - зрение, ръст, слух, говор, тегло, телесна конструкция и т.н. Нито е етично, нито е заслужено. Гаменско е също така да бъде обиждана жена, за това, че не съответства на общоприетите представи на модните списания за красота. Това е безспорна истина и несъобразяването с нея е най-малкото проява на непълноценно възпитание.

чети по-нататък

Свиване

За тях какво мислим ние за тях е без никакво значение  

  Отново се чудя на своите ФБ-приятели - обсъждат с гняв, дискутират с възмущение, оценяват с потрес, анализират с омерзение кандидатката на ГЕРБ и цялостната им агресивна, повърхностна, антилогична и лицемерна кампания!
  И защо го правите, бих ги попитал? Тази кандидатка и въобще всичката им потресаваща кампания не е адресирана към нас. Какво мислим ние за Цецка Ц. и изобщо за ГЕРБ, за тях, а най-вече за лидера им (защото те са като матрьошки - след него са все по-същите, само че все по-малки копия негови по манталитет, възпитание, култура и хал хабер от модерно управление) - това е без никакво значение.

чети по-нататък

Свиване

"ВЕЧЕРЯ ЗА ГЛУПАЦИ" С УЧАСТИЕТО НА БАЙ Х...  

<!--[if gte mso 9]> 12.00 <![endif]--> <!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]--><!--[if gte mso 9]>
Свиване

Избори 2016 – секциите в чужбина  

На 15-ти октомври ЦИК обяви секциите за президентските избори и референдума ма 6-ти ноември. Вчера поправи решението си добавяйки още секции в Германия, Испания и Австрия. Към днешна дата знаем, че ще има 307 секции в 71 държави.

Новата карта

Очаквам да има още промени по секциите в чужбина. Най-малкото адресите на всички не са ясни. Доста от тях ще са в посолства и консулства, а на други събрахме адресите от местните координатори. Затова пуснах новата карта на секциите в чужбина на Glasuvam.org. Ще обновявам данните там, когато станат ясни.

Този път я пренаписах така, че да работи по-лесно на мобилни устройства. За разлика от предишната версия, търсенето на секции и места става изцяло на устройството. Данните не се изпращат на сървъра ми и не се записват никъде. При търсене на град, в близост до който да има секция, се прави проверка с търсачката на Google. При отваряне на сайта всеки може да реши дали да сподели местоположението си. За целта трябва да е включен GPS-а на телефона.

Карта на изборите в чужбина от Glasuvam.org

В тази версия има и възможност да се предлагат промени по местоположението на дадена секция. Адресите все още се обновяват централно при мен, но самият маркер на картата ще може да се мести. За целта при отваряне на информацията на секцията може да натиснете линка за предложения, да преместите маркера на правилното според вас място и да го изпратите. След това аз ще прегледам всички предложения и ще обновя данните.

Добавил съм и меню с информация за картата, лиценза и поверителността, както и лесен код за вграждане. Данните и кодът на картата са със свободен лиценз CC0, което значи, че може да я използвате както намерите за добре.

Кампанията по заявленията

Решенията на ЦИК бяха предшествани от значителна кампания по събиране на заявления. Скандали не липсваха. Имаше доста неясноти около ограниченията по места, имаше проблеми със сайта на ЦИК и попълването на данните. Във Великобритания бързо минаха ограничението от 35 секции. Външно обяви в последния момент, че Германия е отказала отварянето на секции извън консулствата и почетните консулства. Писмените заявления бяха въведени в последните дни на кампанията от което силно се изкривиха данните и заявленията бяха пръснати на различни места.

Всички това доведе до сериозни трудности в организацията на секции по места. Много заявления се изгубиха като смисъл по една или друга причина. Ефектът беше, че в Германия не бяха събрани достатъчно заявления за отварянето на повече секции там, където според Външно Германия е разрешила да има такива. След сериозното недоволство на 15-ти, когато ЦИК обяви по една секция на места със сериозно натоварване в предишни избори, Външно е изпратило становище до ЦИК с искане за отваряне на още. Не е ясно, защо такова не е било изпратено преди това, когато всички тези проблеми бяха ясни. За тях предупреждавах многократно в последните седмици. Отделно помогнаха и няколкото писма от общностите ни зад граница, за да се отворят още секции там, където има нужда от тях.

Секциите от предишни години

Направих бърза таблица със сравнение на секциите по държави през последните 3 години. На пръв поглед броят на секциите е по-голям от този на последния референдум и парламентарните избори през 2013-та. Доста по-малко са от парламентарните през 2014-та обаче. Основната причина за това са секциите в Турция. Докато през 2014-та са били 136, то миналата и тази година са съответно 7 и 35. За референдума просто нямаха интерес, а на тези избори има ограничение.

Ако изключим Турция от общия брой, изглежда няма голяма разлика в броят секции – движат се между 270 и 290. Разбивката по държави обаче показва друго. Секциите от западна Европа, САЩ и Канада представляват 66% от всички секции (изключвайки Турция). През 2014-та и 2015-та са били съответно 72 и 75%. Това означава, че доста секции са преместени от държави с големи български общности и са преместени на места, където почти няма българи. Това лесно се обяснява с решението на ЦИК да отвори автоматично секции в посолства дори без никакви заявления или сведения, че има желание някой да гласува.

Какво следва?

Сега започва кампанията по информиране. Говорителя на ЦИК май за пръв път обяви, че няма намерение да има нещо общо с информирането на българите в чужбина. С изключение на 2014-та, Външно май отново няма никакви планове.

Доброволци по места ще информират общностите ни. Аз в понеделник ще разпратя бюлетин до абонираните в Glasuvam.org. В него ще се включи най-близката до всеки абониран секция. Ако желаете да го получавате, може да се регистрирате на сайта.

Срокът за подаване на предложения за секционни комисии в чужбина изтече в понеделник. Днес ЦИК провежда консултации с регистрираните партии и инициативни комитети за попълването им. Очакваме скоро тези списъци, както и окончателния списък с адресите на секциите.

Окончателният и навярно най-важен щрих от тези избори е да говорим за какво въобще гласуваме. Практически липсва дебат за референдума, например. Отделям личното си мнение по това, както и президентските избори от информационната кампания, която аз и доста други водим. Няма да видите нито на картата на Glasuvam.org, нито в бюлетина или в статиите ми по самата организация на изборите нещо по този въпрос. Все пак, в близките седмици имам намерение да разпиша подробно как смятам да гласувам и защо смятам, че е важно.

Свиване

ИЗБОРИ? НА ТОВА ИЗБОРИ ЛИ МУ ВИКАТЕ?!?  

Хора, пред нас се открива небивалият шанс да се сдобием с идиот за президент! Не го изпускайте! Цял свят ще ни завиди, а американците ще побързат да ни имитират! Скоро това, което при нас вече е солидно установена практика и дори бих казАл обичай, ще се превърне в световна мода! Вдъхновени от нас Армани, Шанел, Диор ще започнат масово да произвеждат фуражки, а на модните дефилета вместо манекенки
Свиване

За незначителността на произхода  

Публикувах във Фейсбук следната реплика:

„Има днес едни нашенци, които веднага настръхват, когато споменеш думата "българин" и до нея думата "славянин"... А Григор Пърличев спокойно употребява двете думи като синоними... И Пърличев е давал душа за българщината, братя българи, много повече от всички нас, взети заедно, ама за разлика от нас не е страдал от комплекси...“

Едно по-внимателно вглеждане в написаното би трябвало да открои същественото в него: ДНЕШНИТЕ КОМПЛЕКСИ НА БЪЛГАРИНА, които – да продължа в този ред на мисли - го тресат толкова здраво, че буквално му пречат да види много по-съществени проблеми, защото се плъзга по несъществени.

Но това мое скромно намерение беше веднага забулено от дискусия за произхода на българина, каквато не бях предвидил и затова, въпреки че протичаше на подобаващо културно равнище, изпадна веднага от интереса ми и излязох от нея с думите, че съм поставил въпроса на езиково равнище и не се интересувам от генеалогията си.

Съгласен съм напълно с това, което написа в рамките на разговора Александър:

„Абе, честно да ви кажа, май този спор е лишен от смисъл. Българинът е такъв, какъвто го виждате в ежедневието, т.е. социално осакатен човек…“

Аз даже бих извадил от горната мисъл думата „май“ – спорът е категорично безсмислен, въпросът за произхода е незнамителен!

Вместо да седнем и да си оправим (разтурим?) вмирисаната българска кочина, ние се джавкаме какъв бил по произход българинът – славянин или тонгуро-лонгуро-монгурец.

Сякаш за живота на хората около нас, пък и за самите нас, това има някакво съществено значение.

И славянин да съм, и тонгурец да съм, батакът например в моята професионална сфера – образованието – няма да стане по-малък или по-малко изнервящ, съсипващ и унизителен, така че пет пари не давам за многовековната давност на произхода си.

Интересува ме единствено и живо моето НАСТОЯЩЕ, а оттам и настоящето на българина, както казва Александър – на този българин, който виждаме в ежедневието си!

А въпроса за произхода, за МИНАЛОТО, определено трябва да го оставим на сериозните историци, на чиито изследвания е необходимо, разбира се, да вярваме, и на самопровъзгласилите се за учени интернет писачи като Павел Серафимов, чиито свободни съчинения на историческа тема трябва да четем единствено като хумористични закачки.

Иначе изпускаме нещо много по-важно и в резултат от това ще продължаваме да си лежим все така в калта на кочината, грухтейки родолюбиви лозунги, от които кочината няма да стане по-малко кочина…

ПОСТ СКРИПТУМ: Пък и не винаги е здравословно да се ровим в произхода си. Героят на Синклер Луис от романа „Kingsblood Royal“ (преведен на български като „Кралска кръв“), който хуква да търси документи за своя произход, воден от високото самочувствие, че корените му са някъде в старите английски кралски фамилии, открива за свой ужас (той мрази негрите!), че един от прадедите му е бил роб негър. Та – като бърникаме назад – да не се окаже, че прадядото на някой велик нашенски патриот е живял в табор…

ПОСТ СКРИПТУМ 2: Забележка от Iaden Van Der Burena: "Убягва ти само едно много значително нещо. Произходът на българина може и да не е от значение дали е тонгурец или лонгурец, но е много от значение дали го слагат в един кюп с лонгурците отвъд Урал :) Това е основно тяхно оръжие за пробутване на влияние".

октомври 19, 2016

Свиване

Страхът продава най-добре  


Един опит за скрита реклама от страна на Нова телевизия в сутрешния си блок, хвърли в паника населението днес. Цял ден в интернет обикаляха гръмки заглавия, как ни крадат парите от дебитните карти докато сме в метрото. „Здравей, България“ показаха един господин определен от тях като ИТ експерт по сигурност. Не написаха обаче от къде точно е този експерт. Все пак в подобни случаи се дава информация за фирмата, в която работи или институцията, която представлява. Иначе може да сложим и едно магаре и да го провъзгласим за ИТ експерт, нали. Аз се разрових в интеренет и открих, че се казва Камен Несторов и е един от собствениците на фирма "Скимпрот"( SkimProt), която се занимава с изработка на стикери за защита на карти. С други думи, самата фирма и говорителят имат пряка облага от това да казват на хората, колко уязвими и несигурни са от гледна точка на защита от крадци. Въпросният експерт започна да обяснява как безконтактните карти, които се издават от банките са едва ли не без никаква защита. Така всеки човек с такава карта возейки се в метрото може да бъде обран от крадец, който носи в себе си ПОС терминал.

За масовия потребител това звучи лесно, просто и логично, но всъщност няма как да се случи. Безконтактните карти позволяват само с допиране до терминала да се осъществяват плащания. Всички банки издаващи такива карти са въвели стандартен лимит на безконтактните плащания на клиентите си от 25 лева на ден. След достигане и превишаване на този лимит, клиентът трябва да въвежда задължително ПИН код ако иска да направи плащане. Технологията на картите позволява разплащания без въвеждане на ПИН код, но не и от далечно разстояние. Картата трява да бъде плътно допряна до ПОС устройството, за да се осъществи плащането. Ето защо представената схема от г-н Несторов как крадецът е нарамил един терминал и минавайки в метрото източва картите на хората няма как да се случи. Просто разстоянието от 20 или 30 см. не е достатъчно, за да активира картата. А ако имате 2 безконтактни карти, устройството няма как да разбере от коя от тях трябва да бъде направено плащането.

Отделно банките са дали възможност на клиентите си за допълнителна защита, чрез известяване, чрез e-mail или sms при извършване на плащане. С други думи няма как една транзакция да остане незабелязана от клиента, защото той веднага получава известие за нея и може да се свърже с банката картоиздател и да подаде сигнал.

След като вече е наплашил зрителите, колко не са защитени притежавайки безконтактна карта, въпросният експерт веднага казва „ето защо ние разработихме...“ и показва продукта на неговата фирма. Внушението е ясно. Вие не сте защитени, за това си купете нашия продукт. Освен показания от него продукт (стикер), също така има и портфейли, които се предлагат в България, които блокират достъпа до картата ви. Е за тях, експертът или не е чувал или просто не ги споменава, за да не вземат зрителите да си купят от тях вместо от неговите стикери. Също така много удобно или невежо (вие преценете) не споменава, че всеки може да си защити картата и като си сложи в портфейла при картите едино най-обикновено фолио.

Преди няколко дни във в 24 часа въпросната фирма беше публикувала същите си твърдения и представяне на техните стикери. Това явно говори и показва за активна рекламна кампания, която трябва да мине под наслов, да наплашим хората, за да си купят напите продукти. На снимката по - долу можете да видите, че след излъчване на репортажа, въпросната фирма Скимпорт си го е пуснала в социалната мрежа Facebook вече като официална платена реклама. И разбира се само и единствено техният продукт може да предпази потребителите от крадци...


Все пак преди да всяват паника от сутрешния блок на Нова телевизия, можеха да направят една проста проверка на твъденията на човека може ли и от какво разстояние да бъдат източени средства от безконтактна карта. Можеха да потърсят менение на някоя банка издател на такива карти по въпроса или просто да попитат някой представител на МВР има ли засечени подобни случаи на измами. Разбирам и фирма Скимпорт, че иска да си продаде разработения от тях продукт, който е в услуга на потребителите, но да използваш страхът на хората, за да ги манипулираш и изкарваш пари е безобразно.
Свиване

Григор Пърличев – Автобиография – 6  

Григор Пърличев от Охрид, Вардарска МакедТойия - "Автобиография", публикувана в "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина", книга XI, София, 1894 година
Обработил от PDF в текстов вариант с ABBYY FineReader и редактирал: Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: ПЪРВА, ВТОРА, ТРЕТА, ЧЕТВЪРТА, ПЕТА.

Отчаянието дава сила и аз се потрудих да вдъхна на всички повече мъжество, отколкото сам в себе си усещах.

- Бъдете ми спокойни - казах, - никому зло не сме сторили; но каква е тази воня? Бога ми, аз не се боя от студа, но от вонята.

- Само веднъж през деня ни изваждат навън - отговори един старец. - Втори и трети път ако имаме нужда, тук трябва да... како говеда.

- А ти, татко, за какво си тук?

- Не съм само аз: виждаш тук всичките мъже от село Велестово, ние сме тридесет и петима. Има две седмици как лежим тук, защото сме дали хляб на непознати нам хора.

- Бог да ви освободи. А ти, кичеецо (от Кичево – бел. П. Н.), за какво си така омотан с вериги?

- Набедиха ме, че съм убил съседа си.

- Колкото и да се гърчееш, зная, че не си убиец; но къде са ти гърците, всесилните твои гърци, да ти помогнат? Къде ти е Мелетий, прехваленият твой владика, тоя Божий човек, който има строен стан и тънки пръсти, който добре благославя и като славей на Бог пее? Малка ли сила има той пред участъка? Не може ли той да ти строши веригите?

- И ти утре ще носиш вериги.

- Откъде знаеш това?

- Аз зная.

- Вярвам. Обаче не е чудно да носят вериги неприятелите, но приятелите на Мелетий...

След малко един жандарм, през един отвор, нарочно направено на тавана, спусна голямо шише, пълно с ракия, и викна.

- Пърличе!

Станах и го взех.

- От кого тоя дар?

- От Филе.

- Благодаря. Бог да не допусне да му го връщам. (Бог не чу молитвата ми: днес Н. Филев гние в Битолската тъмница).

Не минаха пет минути и ето тъмничните врата се отвориха и, заедно с пресния въздух, влезе любезният на музите певец и учител Н. Филев (добър му час!).

- Бъдете ми мъже - каза той и постави пред нас трапеза, пълна с ястия, достатъчни да наситят сто души.

- Пред Бога да ти се найде - извикаха затворниците.

- Ето за тебе - ми каза той - любимата твоя рибена чорба охридска; всичко друго подарявай комуто щеш; на благи и на зли.

- Тук зли няма. Но каква беда ни постигна, Науме.

- Млъкни! Тъмницата е приличното за мъже място! Видял ли си жена в тъмница?

- Бъди ми благословен.

- Знаеш ли, че мъжко и женско се стича в храма на св. Климент? Знаеш ли колко свещи горят пред св. Климент за вашето спасение?

- Благодаря - казах и се прекръстих.

- Знаеш ли колко лесно сега се събират помощи? Най-бедният дава. Но о чудо! Чорбаджиите не дават.

- Оставете ги. Но какво?... това шише... тук не е позволено да се пие.

- С малък подарък се пропусна.

- А Коче?

- Той стои вън и плаче.

- Да не плаче: с малък подарък ще бъдем спасени.

Жандармът, който чакаше зад вратата, викна “кефает“ („достатъчно“ на турски – бел. П. Н.) и прекрати разговора.

- Довиждане - каза Н. Филев и излезе.

Жандармът заключи вратата.

- На, татко! - казах на стареца. - Преди да ядем помоли се и напий се... Бог слуша молитвата на страдащите.

И му подадох шишето. Той го взе и помоли: свети Климент златен да плати на всекиго според работите (амин), да ни крепи във вярата (амин), да извиши къщите на милостивите граждани, които ни са ни нахранили и напоили (амин), да ги множи и слави (амин), да пази и варди от зло техните чеда, внуци и правнуци (амин).

При тези думи космите ми настръхнаха като четина, все едно казваше молитва някой светец или просветен свещеноначалник, проникнат от Светия дух. Той ми каза:

- Даскале, благослови - сръбна и ми даде шишето (бях от дясната му страна).

Взех го и се помолих:

- Господин Бог да ни чуват от зло (амин), да не забравя и да не забавя (амин), да ни даде сила да понесем теглилата си (амин), час по бързо да спаси и нас и нашите братя (амин), свети Климент да поднесе молитвите на стареца пред Божия престол (амин).

Шишето от ръка в ръка премина през всичките затворници, които се молеха типично: “Както се помолихте, така да бъде“. Когато дойде редът на кичееца (който беше от лявата страна на стареца), той гръмко произнесе: “Богородица да даде сила на царя и везира, на паши, аги, бегове и владици.“

- Да ти устата капне, кичеецо - рече старецът. - Твоята молитва е или много умна, или много лицемерна.

- Какво да правя аз, сиромахът - прошепна той, - и зидовете имат уши.

- Ако чуе турчинът или владиката, че се молиш за тях, ще ти бъдат ли благодарни?

- Не.

- И така ти си лицемер, на тебе вяра нямам.

- Да се помолим Богу, братя - казах, и станах и открих главата си.

Всичките направиха същото, освен кичееца. Изрекох “Отче наш“, после наредих затворниците на две чети и поделих на другата чета половината ястия. Всички се прекръстихме и седнахме.

- Аз не можах да стана - каза кичеец. - Прангите ми тежат.

- Не ти тежат прангите - рече старецът, - но ти тежи дяволът.

След обед разговаряхме с оня събеседен жар, който характеризира страдалците. Бих съставил повече от един том, ако бях записал всичките разговори, но многословието е страшно и омразно. Старецът особено изобразяваше тъй живо всичко, което беше чул и видял, че очите на всичките бяха вторачени в него. Между другото, той ме попита:

- Даскале, син да си ми, каква е оная молитва, която казахте? - и аз му изтълкувах Господнята молитва.

- Мили Боже! Струва ми се, че това е наш български език.

- Не! - му казах аз, за да не влизам в дълги разяснения. - Това е руски език.

- Сполай ми ти, Господи, колко сме били близо! А нашият поп какво ни мърмори, не мога нищо да разбера.

После той прошепна нещо на един млад исполин от съселяните си, който след няколко минути се изправи пред кичееца и му каза:

- Стани и седни в оня ъгъл или те удушавам.

Кичеецът остана смаян и безответен: посоченият му ъгъл беше същият, където затворниците по време на нужда изпускаха тънката си вода. Запламтяха очите на велестовеца; той тури ръцете си около врата на кичееца. Като видя кичеецът, че туй не е шега, стана и седна на посоченото му място.

- Тук седи - каза исполинът - и уста да не отвориш: тук аз съм ага, бег, цар, везир.

До вечерта четиринадесет пълни съда, кои с вино, кои с ракия, се спуснаха през отвора. Ястията, донесени ни от християнската милост, бяха толко изобилни, че и жандармите и семействата им ядоха и се наситиха. Когато се изправих да изрека “Ядат бедните“ (начало на молитва преди ядене – бел. П. Н.), и кичеецът, както всички, се изправи.

- Виж колко пъргаво стана! - се чу един глас.

- Тояга! Тояга на завеяните глави - каза старецът.

Ядохме и пихме до насита, а съвременно и жарко се разговаряхме. Кичеецът уста не отваряше. След кратка молитва легнах и тутакси заспах. Когато се събудих, намерих всички събудени. Между благословените наши земеделци, твърде редки са ония, които употребяват тютюн. Всички разговаряха, а кичеецът пушеше цигара.

- Моля ти се - каза той на стареца, - позволи ми да кажа нещо.

- Да се вид не видиш заедно с своите везири и владици - каза старецът, - ти се молиш за разбойници, които крадат царската хазна, обезчестяват царя, разрушават царството и стрижат и доят стадото до кръв.

- Аз ти рекох да мълчиш - прибави исполинът.

- Недейте, християни - казах. - Всички сме братя, всички страдалци. Вярвате ли, че тоя човек е убиец? Не! Той е три пъти на мъчения подложен и е доказал невинността си. Даже и убиецът е известен, но той е турчин; а турчин в тъмница не влиза, освен когато е сгрешил против турчин. Но и ако да е наистина убиец, трябва повече да го съжалим. Исус Христос се грижи повече за един грешник, отколкото за деветдесет и девет праведници. Тоя човек, между всички нас, е най-достоен за съжаление, през целия си животтой е ласкал големци. Все напразно! Къде са неговите господари да му помогнат?

- Да ти имам молитвата - каза старецът, - позволено му е да говори.

Кичеецът започна:

- Даскале, цяла нощ не съм спал. Жаден съм за разговор. Кори ме, псувай ме, но говори ми. Как ти цяла нощ спиш дълбоко в неизказаното зло, което ни сполетя? Докато си тук, кажи ми нещо. Днес е черен ден: ще те постигне моята съдба, ще бъдеш отведен в Дебър.

- Обърни се към съвестта си, брате, да не си в нещо сгрешил. Безсънието е чедо на греха. Праведникът всякога спи леко.

Не бях още свършил последната дума и от стаята на жандармите, която беше над нас, се чу дрънчене на вериги и глас: “Григор, Ставре и Гьоргий Наум, гответе се за в път.“

- Ох, сиромахът аз! - извика старецът. - Как не мога да загина заради тебе, синко!... 

Скоро се приготвихме и се обгърнахме с всичките затворници. След мало отвориха вратата на тъмницата и поведоха мене и брат ми и двете ми внучета пред каймакамина, арнаутин от Епир, от племето на тоските, племе за гърцизма най-фанатично. До него бяха покойните ни първенци Тасе (Анастас) Зарче, Христодул Владиков, Наум Стружанче и Антонаки, внук на Мелетий. Синът му (на каймакамина) ме заплю.

- Каква е вината ми? Кой е обвинителят ми?

- Не зная - каза каймакаминът на гръцки - коя е вината ти и кой е обвинителят ти. Просто заповед имам от мютесарифина да те пратя в Дебър.

- Защо синът ти ме заплю?

- Това е прегрешение, за което ще го накажа.

- Благодаря. А ви господа, като знаете, че съм живял почтено и честно съм ви служил, кажете една блага дума за мене.

- Ние не сме обвинители - каза А. Зарчев.

- Не казах, че сте обвиинтели, но ви помолих да ми бъдете застъпници.

- Защо ти трябваше - каза А. Зарчев - да въведеш в Охрид български език? Не ти ли се харесваше елинският, чрез който си се просветил?

- Защо ти трябваше да се месиш в политически работи? - каза Х. Владиков.

- Защо ти трябваше да викаш против владиката? - каза Н. Стружанче.

Антонаки не продума нищо, за да не се разбере, че ужасната мрежа беше сплетена в митрополията.

- Но ако аз, както казвате, просветен, съм виновен, какво ви правят тези три прости душици? Какво имате против тях? Явно, че искате да затриете съвършено две цели семейства заради мнимата ми вина, че съм въвел в Охрид български език, когото сам султанът ми е позволил да преподавам.

Мълчание дълбоко.

Ненадейно се яви в залата старата ми майка, която до тогава не можеше никак да престъпи. Две жени я крепяха за мишниците. Тя прошепна слабогласно няколко умолителни думи. Милата! Тя не знаеше, че у гладни фанатици милост няма. Каймакаминът заповяда да я отведат.

- Спокойна бъди, майко - ѝ казах, - иди си дома и не бой се: не ще ме заколят, не ще ме обесят. Хората, които виждаш пред себе си, са толкова умни и самоотвержени, че никога не постъпват по своя воля, а всякога по чужда. Участъкът такива почита, защото такива са му нужни.

- Хитро го каза - каза А. Зарче, - иначе мислех да те подредя добре.

- Сгреших ли в нещо?

- Не, никак.

- Протестирам против тебе, г-н Зарче: ти не ме гониш за друго, а само за това, че сега е невъзможно да изричаш велегласно по църквите гръцкото “Πιστεύω“, което си научил наизуст, без да го разбираш. Както си ме обичал, така и сега би ме обичал, ако можеше да наизустиш българското “Верую“. Протестирам против тебе, г-н Х. Владиков, просветил съм две твои деца, а ти ме гониш, защото явно съм ти казвал, че ти, както и твоите другари, сте подкупени от владиката. По-лесен е моят протест против тебе, г-н Н. Стружанче. Ти ме гониш, защото от парите си, дадени на Мелетий, няма да вземеш ни лихва, ни капитал: от гонен калугер какво можеш взе? Протестирам против Мелетий, който, както уби учителите ми, така иска и мене да убие. Протестирам против мютесарифина, защото ме кани в Дебър, без да разкрие кой ми е обвинителят. Протестирам и против тебе, най-славни, защото ме плюеш, без да знаеш каква е вината ми.

- Остави българския език - каза каймакаминът - и веднага те освобождавам.

- По-добре смърт.

Тутакси, по заповед на каймакамина, ни отведоха на пространния пред участъка мегдан, където се беше стекло множество народ. Там, за зла чест, се беше спряла и майка ми, или от слабост, или за да види изхода на делото, или за да се поутеши от народното към нас съчувствие. Там на мене и на по-големия ми внук, Георгий Пармагов, туриха вериги на десните нозе, пред очите на майка ми, а брат ми и по-малкия ми внук освободиха.

- Слава Богу - продумах в себе си. - Няма да гине домът. Туй е едно от обикновените османски великодушия.

Майка ми ни повика и като ме целуна:

- Бъди ми юнак - ми каза, - ако ли не, аз ща умра от скръб. Четири сирачета малки ми останахте от татко ви; ти даже и не го помниш; ти беше шестмесечно детенце, седаче. Прехранила съм ви с юнашко земеделие и чуждоработничество. Не бой се! Пред свети Климент горят безбройни лампади. Ако ми се уплашиш, незаслужено да ти е млякото ми.

Много ме възхити великодушието на полумъртвата ми майка и весело и отговорих:

- Кълна се в свети Атанас, когото славим, няма да те оскърбя. Както досега, така и отсега ще бъда достоен твой син. Много съм весел, че Иван и Климе се освободиха.

Рекох и целунах десница ѝ; също и внукът ми...

Народните сълзи течаха изобилни. Възседнахме назначените нам мършави товарни коне и тръгнахме. Димитрий Пармагов, като видя, че ще минем през чаршията, когато има друг, по кратък път, предложи на Джемаил ага три лири подарък, за да ни преведе през краткия.

- Няма ад може: така ми е заповядано - каза той. Тогава узнахме, че намерението на митрополита беше да покаже силата си, да уплаши партията ни чрез примерното ми наказание (наистина на Спиридонов ден, когато той служеше, много страхливци, които преди не го признаваха, дойдоха в църквата заедно със семействата си добре натруфени да видят хубавите му дрехи, да чуят гръцкия славей и да целунат десницата му).

От минута на минута се множаха изпращачите. Старци се забелязваха сред юношите и жени сред мъжете. Дето минахме, по всичките врати и прозорци се виждаха насълзени лица: отечеството всякога прекомерно наказва и прекомерно обича.

- Не плачете за него: той не е за оплакване. Плачете за себе - каза един жандарм.

Като късоглед не можах да го позная (той не беше близко: повече от шестдесет и един жандарми съставяха конвоя, все едно бяхме ужасили света със злодеянията си).

Чудех се, че няколко зърна философия се намирали в мозъка на един жандарм.

Ангелина Филева, все едно ми беше сестра, плесна с ръцете си, когато минахме пред дома ѝ и каза на жандармерията:

- Какво е това от вас? Какво зло сте видели у даскала? Защо не ловите злодейците, от които дърво и камък плаче? Но вие сте юнаци само за кокошо клане и за ловене на честни хора.

- Ти не си за оплакване - каза същият жандарм, - но по-добро да мълчиш: ние не го уловихме, а други.

Да се върнем пет години назад (1863 година). Връщането ми от Атина беше още скорошно и учителствах на гръцки език.

Един ден влезе в училището един висок човек със сини очи, руси коси и покъсани дрехи, един от ония сираци славяни, на които ако не баща им, то дядо им е бил християнин и които се потурчили, за да се отърват от албанските грабителства.

- Добро утро, даскале - каза той.

- Дал ти Бог добро.

- Чух твоето името и дойдох да те видя.

- Благодаря.

- Аз от опит съм изучил и нашия, и вашия закон. Когато съм бил в недоумение за някоя дума в корана, идвал съм тук да попитал някого от ефендитата. Ако ли не съм намирал тук човек да ми разреши недоумението, тичал съм до Битоля и чак до Солун, пеш, под най-лютия студ или горещина. Аз съм имамин в селото си; аз определям часовете на молитвата с интифа.

И същевременно изважда от пазвата си една интифа, за да каже, че знае употребата ѝ. После изважда кратка ръкописна география и я чете. Още звучат в ушите ми думите: “Португалия, Лисабон“.

- Тук турците - му казах - не искат география, нито се учат на нея, че била противна на корана.

- Аз желая да зная - каза той, - в знанието няма ни грях, ни срам. Имам един син; сам съм го учил. Той знае добре да чете и пише, но няма моята севда (ученолюбие). Страх ме е да не е мой син, да не е копил (незаконен). Някой ден ще изтегля ятагана и ще му отсека главата.

Рядък човек - казах си на ум ...

- Знаете ли есап (смятане)?

- Зная, но съм дошъл да Ви моля да ме научите малко. Тук няма нито едно ефенди да знае.

- Добре!

И като видях, че знае добре четирите действия, му преподадох набързо простото тройно правило, което той научи за кратко време с чудесно бързоумие.

- Когато искаш, ела при мене.

- Да си ми жив! - и той идваше, докато не изучи всичките тройни правила.

Един ден му предложих една алгебрична задача, той с просто размишление я реши.

- Ето такива хора - извиках аз - трябва да бъдат паши и сатразами; такива хора царят да търси през деня със свещи.

- А аз служа - каза той - като имам и като учител, почти за никаква заплата: срам ме е да ти кажа какво вземам.

Тъй ми каза и се разделихме. Сега той се прилепи до коня ми, тури ръката си на задницата му и каза:

- Хубаво нещо е да прави човек добро.

- Да! Даже и на душманите си.

- Познаваш ли ме?

- Болни ми са очите, по гласа те познавам малко, а по дрехите никак.

- Аз съм Емин, матският имам, твоят ученик.

- Ти ли! Ти ли! Ти сега се жандарм!

- Докато бях учител гладувах; станах жандарм, по-добре прехранвам семейството си.

- Имаш ли малко милост към мене?

- Беса бес (вяра и клетва) - душата ми курбан за тебе.

Когато влязохме в чаршията, брат ми ми връчи няколко лири и ми каза: “На Христо Чудо да ги повериш“. Съгражданите със сълзи в очи натикаха в дисагите ми кой хляб, кой пари. Джобовете ми се напълниха със сребро. Най-сиромасите показваха щедрост. О срам! Богаташите, оня богаташи, които почитахме за стълбове на своята партия, изобщо не се явиха.

Чувал съм един учител, който казваше, че евангелската присъда против богатите е несправедлива. Ако тогава можех да разсъждавам, бих му отговорил: “Учителю! Които служат на Мамона и се покланят на среброто като на бог, тия и само тия биват богати, а следователно и осъдени; благородният, щедрият, великодушният човек, ако и да оставя своите милостини след смъртта си, не влиза в геената: не бой се за него; но той не може да бъде пребогат, защото усеща отдалече стенанията на бедните.“

Като видех на житния пазар народа ужасен и паднал духом, взех да ям хладнокръвно една от подарените ми ябълки, за да покажа на приятели и врагове, че нямам причина да се боя.

- Ето, помери се (полудя) сиромахът - каза един глупак и това слово от уста в уста премина като мълния по дългата чаршия; и тъй церът, употребен нарочно, за да умали народното отчаяние, послужи, за да го преумножи. Паниката е способна да омалодуши най-безстрашните.

После, където минахме, срещнахме хора вдървени от ужас и жалост, прилични повече на статуи, отколкото на хора. Редки бяха ония, които дръзваха да ме хванат за ръка или да кажат: “Господ да те избави.“ Мнозина ми донасяха пари.

- Недей, брате! Пари имам премного, нямам вече къде да ги туря.

- Клета му майка! Със сигурност е полудял.

Като преминахме с бавни стъпки охридската чаршия (че конете ни не бяха парадни), броят на изпращачите постепенно намаляваше и само десетина от учениците ме проводиха още за един час вън от града.

- Върнете се, мили мои чеда: силен е Господ, а аз съм невинен - няма да пострадам.

- Ще те изпратим до хана.

- Не ви позволявам.

Оросиха ръката ми със сълзи и се върнаха.

(Следва)

БЕЛЕЖКИ

1. 1. Оригиналния документ можете да видите ТУК.

2. Още обработени документи – в „Библиотека на Павел Николов“.

3. Още сканирани оригинални документи - Библиотека "Струмски".

4. ЗА АВТОРА: Роденият в Охрид Григор Ставрев Пърличев (1830-1893) е виден български възрожденец, писател и преводач.

октомври 18, 2016

Свиване

Спечелих обществена поръчка. А сега какво?  

spechelih-obshtestvena-porachka

След като разбрах какво е това обществена поръчка и даже взех участие в една такава, се оказа, че в крайна сметка дори съм я спечелил! В следващите редове мога да разбера каква е следващата стъпка към фактическото изпълнение на поръчката в тази на пръв поглед доста сложна процедура. Определяне на изпълнител на обществена поръчка За […]
Свиване

Процедура по възлагане на обществена поръчка – как да участвам?  

uchastie-v-obshtestvena-porachka

Вече знам какво представляват обществените поръчки, кой може да ги възлага и какви са изискванията към мен като участник. Време е да науча малко повече за видовете процедури за възлагане на обществени поръчки и какво точно трябва да направя, за да участвам в тях. Кои са процедурите, в които мога да взема участие: открита процедура […]
Свиване

Лекции по руска литература – брой 37  

АВТОР: ВЛАДИМИР НАБОКОВ

ПРЕВОД ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

Предишни части:

I. НИКОЛАЙ ГОГОЛ (1809–1852) - НЕГОВАТА СМЪРТ И НЕГОВАТА МЛАДОСТ - 1-2, 3, 4, 5. ДЪРЖАВНИЯТ ПРИЗРАК – 1, 2, 3, 4, 5, 6. НАШИЯТ ГОСПОДИН ЧИЧИКОВ – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9. УЧИТЕЛ И ВОДАЧ – 1, 2-3, 4-5-6, 7, 8. АПОТЕОЗ НА МАСКАТА – 1, 2-3, 4, 5-6.

II. ИВАН ТУРГЕНЕВ (1818–1883) - 1, 2.

"БАЩИ И ДЕЦА" (1862 г.) - 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Целият текст дотук в „Библиотека на Павел Николов – Лекции по руска литература“

7.

Тургенев предприема първия си опит да се разправи с противника, като въвлича в разговор Павел Петрович и Фенечка, а след това - Павел и брат му. И Павел Петрович моли тържествено Николай да се ожени за Фенечка. Малък опит за четене на морал, не много художествен. Павел Петрович решава да замине за чужбина: душата му е мъртва. Ще го срещнем за малко в епилога, но в общи линии Тургенев се е сбогувал с него.

Трябва да се простим и с темата за Николское. Отиваме в Николское, където Катя и Аркадий седят в сянката на ясена. Хрътката Фифи е също там. Светлината и сенките са красиво описани:

"Слабият вятър, като трепкаше в листата на ясена, движеше тихичко назад и напред по тъмната пътечка и жълтия гръб на Фифи бледо-златни светлинни петна; плътна сянка обгръщаше Аркадий и Катя; само рядко в косите ѝ пламваше ярка ивичка. Двамата мълчаха; но именно в това как мълчаха, как седяха един до друг се чувстваше доверчиво сближаване: всеки от тях сякаш не мислеше за своя съсед, а се радваше тайно на неговата близост. И лицата им се бяха изменили от времето, когато ги видяхме за последен път: Аркадий изглеждаше по-спокоен, Катя по-оживена, по-смела".

Аркадий се освобождава от влиянието на Базаров. Разговорът играе чисто практическа роля: представя резултати, посочва крайни ситуации. Също така е опит да се направи разлика между характера на Катя и характера на Ана. Всичко това е много слабо и със закъснение. В момента, в който Аркадий едва не предлага брак, си тръгва и се появява Ана. Една страница по-нататък се появява Базаров. Каква активност!

Сега трябва да се разделим с Ана, Катя и Аркадий. Финалната сцена протича в беседката. По време на следващия разговор между Аркадий и Катя се чува как паралелно разговарят Базаров и Ана. Сринали сме се до равнището на комедия на нравите. Отново виждаме похвата на подслушването, похвата на симетричните двойки и похвата на направените изводи. Аркадий подновява ухажванията си и Катя не го отхвърля. Ана и Базаров постигат съгласие:

"- Ето виждате ли - продължаваше Ана Сергеевна, - ние с вас сгрешихме; и двамата не сме вече в първа младост, особено аз; поживели сме, уморили сме се; ние двамата - защо да се церемоним? - сме умни: отначало се заинтересуваме един от друг, любопитството ни беше възбудено... а след това...

- А след това не ми достигна дъх - подхвана Базаров.

- Вие знаете, че нямаше причина да се караме. Както и да е, ние не се нуждаехме един от друг, ето кое е главното; ние бяхме прекалено много... как да го кажа... еднородни. И не го разбрахме веднага. <...> Евгений Василич, не е по силите ни... - започна Ана Сергеевна; но вятърът налетя, зашумя с листата и отнесе думите ѝ.

- Защото вие сте свободна - произнесе след кратка пауза Базаров.

Повече нищо не можеше да се разбере; стъпките се отдалечиха... всичко затихна".

На другия ден Базаров благославя своя млад приятел Аркадий и заминава.

(Следва)

Преглед на блоговете


За Мегафон

Мегафон (megafon.capital.bg) е секция на Capital.bg, събираща селекция от български блогове на политическа и икономическа тематика.

Екипът на Блогосфера/Мегафон реши временно да спре приемането на нови блогове.

Ако искате да се включите, вижте какво трябва да направите в Сфера - блога на Блогосфера и Мегафон.

Ако забележите нередности, вижте Правилата на съжителство в Блогосфера и Мегафон.

Участието на всеки блог се гласува от 5-членно жури.

Съдържанието в агрегатора се събира автоматично със съгласието на неговите автори. Капитал и Икономедиа не носят отговорност за изразените мнения и те не представляват гледището на вестника или издателската група.

Авторските права над агрегираните материали принадлежат на авторите на съответните блогове. Агрегираните в Мегафон публикации могат да са обект на защитени авторски права.

Блогове, от които Мегафон се захранва

Искате вашият блог да присъства тук? Пишете ни на blogosfera@economedia.bg.